Opinnäytteitä

Jakamistalous matkailussa -hanke on toimeksiantajana lukuisissa Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin opiskelijoiden opinnäytetöissä. Tällä sivulla esitellään kaikki opinnäytteet niiden valmistumisjärjestyksessä.

Uhka vai mahdollisuus? Rovaniemeläisten majoitusliikkeiden näkemyksiä Airbnb-majoituksesta

Lapin  ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat Heidi Hellsten ja Aino Suominen selvittivät opinnäytetyössään, miten rovaniemeläiset majoitusliikkeet suhtautuvat Airbnb-majoitukseen. Tutkimuksen mukaan majoitusliikkeet kokevat Airbnb:n uhkana lainsäädäntöön ja verotukseen liittyvän epätietoisuuden sekä epäreilun kilpailun takia, mutta näkevät siinä samalla mahdollisuuksia esim. majoituskapasiteetin lisääjänä.

Lue koko opinnäytetyö täältä.

Experiencing Lappish Hospitality in Finland through Airbnb and Couchsurfing

The aim of Lada Stukolkina’s bachelor thesis (Lapland University of Applied Sciences) was to examine the nature of Airbnb and Couchsurfing travellers’ experiences in hospitality in Finnish Lapland and to compare them with each other.  According to the research results,  the degree of authenticity in various experiences differed; although in case of comparison of the Couchsurfers’ responses with the Airbnb guests’ answers, it appeared that the experiences in Couchsurfing were more authentic. The study also found out that the presence of money in the host-guest exchange influenced the amount of social interaction between the hosts and the guests in Airbnb.

Read entire thesis from here.