Vastuullisuus jakamistaloudessa – Studia Generalia -luentosarja helmikuussa 2022

19.1.2022

Tervetuloa seuraamaan Vastuullisuus jakamistaloudessa -luentosarjaa. Luennot on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille ja ne ovat seurattavissa Teams-yhteydellä.

And just like that: ensimmäiset 16 kuukauttani jatko-opiskelijana ja nuorempana tutkijana Lapin yliopistossa

10.1.2022

Heinäkuussa 2019 maalasin terassin lattiaa Kreikan saaristossa. Ajatukseni harhailivat omituisia reittejä; olin nimittäin juuri lukenut Mia Kankimäen teoksen Asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin, ja huomasin kyseenalaistavani kaiken. Samaan aikaan, kun huomasin maalanneeni itseni ulos kotoa, se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta: minun pitäisi tehdä väitöskirjani matkailun jakamistaloudesta Lapin yliopistossa.

Puolueettoman tylsä jakamistaloustutkija

24.6.2021

Airbnb jurppii kerrostalojen vakituisia asukkaita kertoo erään sanomalehtiuutisen otsikko. Vuokralainen majoittaa turisteja – onko tämä oikein? pohditaan toisessa uutisessa. Toisaalla taas otsikot tuovat esille vertaismajoituksen ja yleisemmin jakamistalouden mahdollisuuksia: Airbnb-majoittaja kohtaa kiinnostavia vieraita, Kierto – ja jakamistalous ratkaisemaan suuria kestävyyshaasteita?

New article on “Sharing economy in peripheral tourism destinations: The case of Finnish Lapland”

20.6.2021

Tourism has become a development catalyst for promoting social and economic welfare in many regions. The phenomenon of the sharing economy has radically changed the tourism and hospitality business even in peripheral tourism destinations.

Insights from the 9th Responsible Business Research Seminar

4.6.2021

All members of our research team in the project took part in the in the 9th Responsible Business Research Seminar on 17 and 18 March 2021. This time the seminar organized by the Faculty of Management and Business of University of Tampere…

Jakamistalouden vastuullisuus edellyttää kuluttajansuojan ja alustavastuun kehittämistä

30.5.2021

Nykyaikainen jakamistalous rakentuu digitaalisten alustapalvelujen varaan. Alustat (esim. Airbnb, Doerz, Facebook, Tori.fi) yhdistävät erilaisten hyödykkeiden tarjoajat ja niitä tarvitsevat käyttäjät vaivattomasti ja jopa maailmanlaajuisesti.

Online experiences: A quick fix or a new opportunity for tourism innovation?

21.5.2021

For years, travelling has been an essential part of our lives, a way to relax, to get to know new places and people, to experience new things, and to find new perspectives in life. The pandemic suddenly changed everything – forcing us to stay at home or in our close surroundings.

Hankkeen keskeiset käsitteet

10.5.2021

Jaava – Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa -hankkeessa selvitetään, miten vastuullisuus ja yhteiskuntavastuu näkyvät Lapissa matkailun jakamistalouteen pohjautuvassa liiketoiminnassa ja miten liiketoiminnan vastuullisuutta voidaan edistää. Blogissa esittelemme tärkeimmät käsitteelliset työvälineemme sekä päätutkimusmenetelmämme.   

 

Responsibility and value creation in the sharing economy

2.2.2021

Interview with Maria Hakkarainen and José-Carlos García-Rosell from Shareable Tourism.

 

Tiedote: Jaava-hanke käynnistyi

23.10.2020

Lapin yliopistolle Business Finland -rahoitus matkailun jakamistalouden vastuullisuuden tutkimiseen ja kehittämiseen

Vertaismajoituksessa yöpyvät käyttävät paikallisia palveluita

29.1.2020

Matkailijat tuovat kohdealueelle niin sanottua ”uutta rahaa”, joka hyödyttää paikallistaloutta. Kun matkailijat asioivat yrityksissä, muodostuu välittömiä vaikutuksia. Talousvaikutuksia muodostuu myös matkailijan yöpyessä vertaismajoituksessa. Vertaismajoitus haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa -hankkeessa suoritettiin kysely, jonka avulla oli tarkoitus selvittää, mitä palveluja vertaismajoituksessa Rovaniemellä yöpyvät käyttävät.

Opiskelijan tietopaketti Airbnb:stä

4.12.2019

Opiskelijat ovat yksi merkittävä Airbnb-hosteina ja -vieraina toimiva ryhmä. Heitä koskevat kaikki samat ohjeet ja sääntelyt kuin muitakin majoittajia tai majoittujia, mutta opiskelijoiden Airbnb-käyttöön liittyy myös monia erityisiä asioita esimerkiksi opintotukeen ja valtion tukemaan opiskelija-asumiseen liittyen.

 

 

 

Kestävän vertaismajoituksen hyviä käytänteitä pohtimassa

25.11.2019

Vertaismajoitus-hankkeen päätavoitteena on hankkeen toimenpiteiden pohjalta koota suosituksia kestävän vertaismajoituksen hyvistä käytänteistä. Kokoamista on tehty vähitellen pitkin hanketta, mutta varsinainen sysäys toimenpiteelle saatiin hankkeen lokakuisessa työpajassa. Hankkeen edetessä hyvien käytänteiden kattoteemoiksi ovat osoittautuneet seuraavat neljä teemaa, joiden mukaan työpajatyöskentelykin jakaantui: monimuotoiset ja joustavat vuokrauskäytännöt, vertaismajoitustoiminta taloyhtiöissä, rajanveto ammattimaisen/satunnaisen toiminnan ja majoituksen/vuokrauksen välillä sekä majoitusbisneksen innovatiiviset toiminnot.

 

 

Poimintoja vertaismajoituksen ja lyhytaikaisen vuokrauksen sääntelystä Euroopassa

14.11.2019

Joissakin Euroopan kaupungeissa Airbnb-majoitus on aiheuttanut paikallisasukkaiden asuntopulaa, korottanut asuntojen ja vuokrien hintoja, lisännyt matkailun aiheuttamia häiriöitä paikallisten ihmisten elämään sekä vääristänyt majoitusalan kilpailutilannetta. Tämän vuoksi eri puolilla Eurooppaa on laadittu vertaismajoitusta ja lyhytaikaista vuokrausta koskevaa sääntelyä ja rajoituksia niin kansallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla. Lue katsaus Euroopan maiden rajoituksiin sekä pohdintaa sääntelykäytännöistä.

 

 

Selvitys vertaismajoituksen kerrannaisvaikutuksista

Yhä useampi matkailija varaa majoituspaikakseen yksityisen henkilön asunnon tai huoneen erilaisten alustojen kautta (esim. Airbnb). Tätä kutsutaan vertaismajoitukseksi. Oheisella kyselyllä tavoitellaan Rovaniemellä vierailleita henkilöitä, jotka ovat käyttäneet vertaismajoitusta. Kyselyn tavoitteena on selvittää vertaismajoituksen kerrannaisvaikutuksia, vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/D9A8829E4AA97C29

 

 

Vertaismajoitus opiskelijan kotiutumisessa

16.9.2019

Paljon puhetta ja mielipiteitä herättävä vertaismajoitus koskettaa myös opiskelijoita, sillä he ovat merkittävä joukko sekä vertaismajoittajien että -majoittujien keskuudessa. Blogikirjoituksessa pohditaan vertaismajoitusta uudelle paikkakunnalle muuttavan opiskelijan näkökulmasta.

 

Airbnb meidän taloyhtiössämme

Aika: keskiviikko 25.9.2019, klo 16.30 – 18.45
Paikka: Arktikum, Polarium-sali, Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi
 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suomen Vuokranantajien, Kiinteistöliitto Lapin ja Lapin yliopiston kanssa.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/airbnb

Minne menet jakamistalous?

2.7.2019

Restonomiopiskelijoiden töihin pohjautuva katsaus jakamistalouden palveluihin Suomessa

 

Vertaismajoitus – kenen vastuulla?

24.6.2019

Hankkeen toisessa työpajassa pohdittiin, miten eri toimintoja vertaismajoituksen ympärillä tulisi kehittää sekä eri toimijoiden velvollisuuksia ja vastuuta ilmiöön liittyen. Lue työpajan kooste linkin takaa.

 

Vertaismajoittamisen sääntelyyn kohdistuu runsaasti väärinymmärryksiä

13.5.2019

Joissakin keskusteluissa vertaismajoitus nähdään laittomana, lainsäännöksiä kiertävänä harmaan talouden ilmiönä ja viranomaisvalvonnan ulkopuolella olevana toimintana. Lähtökohtaisesti myös Airbnb:n ja muiden alustojen välityksellä kiinteistöjä ja asuinhuoneistoja tarjoavat ovat oikeudellisten velvoitteiden, vaatimusten ja viranomaisvalvonnan piirissä ja vertaismajoitus voi toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen olla eri lakien, viranomaismääräysten ja -valvonnan alaista toimintaa. Blogikirjoituksessa aihetta avattu tarkemmin.

 

 

Moninainen vertaismajoitus

13.5.2019

Vertaismajoitus-ilmiön tuoreus ja moninaisuus haastavat niin viranomaiset, kuin asuntojen vuokraajatkin. Yksinkertaisimmillaan kyse asunnonomistajan ja majoittujan kohtaamisesta välitysalustalla, mutta mukaan voi  kytkeytyä monia erilaisia tahoja, jolloin toiminnan määrittely monimutkaistuu.  Vertaismajoitus onmyös monen eri laeissa määriteltyjen velvollisuuksien ja vaatimuksien piirissä. Vertaismajoitus-hankkeen toinen infograafi ja siihen liittyvä blogikirjoitus avaavat toiminnan moninaisuutta.

Tuoreimmat tiedot Rovaniemen Airbnb-majoituksesta

15.3.2019

Rovaniemen alueen Airbnb -vertaismajoitustoiminta on viime vuosien aikana kasvanut räjähdysmäisesti. Vertaismajoitus-hankkeen tuottama infograafi tiivistää tämänhetkisen tilanteen keskeiset luvut.

 

Yhteistyötä ja tiedon jakamista vertaismajoitukseen

12.3.2019

Yhteistyö vertaismajoituksessa -työpajassa keskusteltiin ilmiöön liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista monista näkökulmista, sekä pohdittiin, millaista tiedonkulkua ja yhteistyöä eri toimijoiden välillä tarvittaisiin. Lue työpajan kooste linkin takaa.

Tervetuloa Yhteistyö vertaismajoituksessa -työpajaan 26.2.2019!

Vertaismajoitus-hanke järjestää työpajan, joka tuo vertaismajoitukseen (esim. Airbnb) liittyviä eri osapuolia yhteen keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista. Työpajassa pohditaan yhteistyön roolia vertaismajoitukseen liittyvien haasteiden ratkaisemissa ja hyötyjen lisäämisessä. Tuloksia hyödynnetään uudessa Lapin matkailustrategiassa.

Airbnb Rovaniemellä

21. joulukuuta 2017

Airbnb -alustan välittämä vertaismajoitus on kasvanut kuluneen kahden vuoden aikana räjähdysmäisesti Rovaniemen…


Jakamistalous-hankkeen tulokset ja tulevaisuus

21. joulukuuta 2017

Jakamistalous matkailussa -hanke päättyi marraskuun lopussa. Hankkeessa kartoitettiin tavoitteiden mukaisesti jakamistalouden muotoja sekä jakamistalouden matkailullista toimintaympäristöä…


Jakamistalouden kritiikki ja tulevaisuuskuvat

20. joulukuuta 2017

Vaikka jakamistalous on saanut osakseen paljon positiivista huomiota, niin kasvun myötä se on saanut osakseen myös paljon kritiikkiä. Yksi keskeisimmistä…


Jakamistalouden kasvuvaiheet

20. joulukuuta 2017

Jakamistalous ilmiönä ja siihen liittyvä keskustelukenttä on hyvin laaja ja monitahoinen. Dredge & Gyimóthy1 esittävät, että jakamistalouden piirissä…


Jakamistalouden syntyvaiheen idealismi

20. joulukuuta 2017

Rachel Botsman piti TEDxSydney-tapahtumassa puheen toukokuussa 2010, jonka aiheena oli ”The case for collaborative consumption”. Hänen puhettaan…


Arjentarinoista tukea tuotekehitykseen

28. marraskuuta 2017

Paikallinen arki ja elämä on yksi matkailun suurimmista vetovoimatekijöistä. Matkailijat etsivät autenttisuutta, mutta siitä huolimatta heille tarjotaan matkailuyritysten matkailijoille suunnittelemia tuotteita ja palveluja, joilla…


Terkkuja Kuortaneelta

27. marraskuuta 2017

Saimme hienon mahdollisuuden päästä jakamaan tietoisuuttamme jakamistaloudesta hankkeemme tiimoilta Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulun järjestämään Matkailun paikalliset resurssit käyttöön -seminaariin…


Mitä kaikkea tuleekaan ottaa huomioon jakamistaloudessa?

24. marraskuuta 2017

Majoittajat haluaisivat erityisesti selvyyttä verotukseen. Haastateltavat kertoivat, että heidät luokitellaan useasti useasti veronkiertäjiksi airbnb-majoittajan ominaisuudessa. Kaikki kuitenkin ilmoittavat tulot verottajalle,  mutta verotuksen kiemurat olivat hiukan vaikea ymmärtää. Verohallinnon sivuilta selviää, että jos…


Sääntöjä helpottamaan kaikkien arkea

23. marraskuuta 2017

Jakamistalous ja sen periaatteiden mukaan toimiminen on yksi keino vastata matkailun kasvun tuomaan kysyntään. Sen lisäksi jakamistalous luo työtä ja voi mahdollistaa työttömille helpon pääsyn takaisin työelämään. Jakamistalous…


Verkostoitumisen kautta palveluiden yhteiseen jakamiseen

22. marraskuuta 2017

Nykypäivän matkailijat tietävät minne ja millaiseen kohteeseen he haluavat matkustaa. He myös haluavat matkoiltaan erilaisia kokemuksia, kokea kohteen kulttuuria ja tavata paikallisia ihmisiä. Laadukkaat palvelut ja yksilölliset kokemukset ovat…


Matkailun jakamistalouden monet muodot osa 3: Kotivierailut ja muut aktiviteetit

21. marraskuuta 2017

Matkailuun liittyvää jakamistaloustoimintaa on olemassa hyvin monenlaista. Jakamistalous ei ole vain majoitusta, vaikka se yleensä mielletäänkin ainoaksi jakamistalouden ilmiöksi – onhan se laajimmalle…


Matkailun jakamistalouden monet muodot osa 2: Liikkumisen palvelut

20. marraskuuta 2017

Erilaiset liikkumisen palvelut ovat nousemassa jakamistaloudessa trendiksi majoituspalveluiden rinnalle. Esimerkiksi Ylläksellä toimii MaaS, jonka kautta matkailijat voivat suunnitella matkojaan eri kulkuvälineitä yhdistellen. Samaa alustaa voi käyttää myös matkojen maksamiseen, joten tämä helpottaa matkailijoiden elämää ja suunnittelua…


Matkailun jakamistalouden monet muodot osa 1: Majoitus

17. marraskuuta 2017

Jakamistaloustyyppistä majoitustoimintaa on monenlaista, ensinnäkin maksullista (esim. Airbnb) ja maksutonta (esim. Couchsurfing ja HomeExchange). Samalla alustalla toimiminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki majoittajat toimivat samalla tavalla ja samoissa…


Liikkumisen palvelut jakamistaloudessa: tutkijapuheenvuoro

24. lokakuuta 2017

Tutkija Tarja Salmela vastasi Liikkumisen palvelut jakamistaloudessa -tilaisuuden sisältökokonaisuuden tuottamisesta. Avattuaan yleisölle debatoitua käsitepeliä jakamistalouden ja pääsy- sekä alustatalouden välillä, Tarja siirtyi


Älykästä arkiliikkumista -seminaari Rovaniemellä 10.10.2017

22. lokakuuta 2017

Jakamistalous matkailussa –hanke järjesti 10.10.2017 keskustelutilaisuuden Korundissa. Aiheena olivat jakamistalouden liikkumisen palvelut, ja yhtenä casena yhteiskäytölliset pyöräilyyn kytkeytyvät palvelut niin meillä Suomessa kuin


Mitä jakamistalous minulle tarkoittaa?

11. lokakuuta 2017

Hyppäsin jakamistalous-hankkeen kelkkaan ”puolivahingossa” hankkeen loppumetreillä työsopimukseni kautta, ilman aiempaa perehtymistä aiheeseen. Ennen kuin kävin kiinni laajaan materiaalivarastoon mitä tämän hankkeen aikana on kerätty, pohdin


Kenen arkea saa jakaa?

2. lokakuuta 2017

Paikallinen elämä ja arki kiinnostavat matkailijoista. Yhä useammin matkailijat haluavat kokea aitoa paikallista elämää, autenttisia elämyksiä, jotain muuta, mitä matkailuyritykset perinteisesti tarjoavat. Sain viime kesänä osallistua


Vaikuttava ilmaismajoittuminen

16. elokuuta 2017

Ilmaismajoittujat ovat varsin huomattava matkailijaryhmä, joiden määrästä on hyvä olla selvillä. Aikaisemmin ilmaismajoittujat yöpyivät lähinnä sukulaisten ja tuttavien luona. Jakamistalouteen kuuluvan sohvasurffauksen myötä ilmaismajoituksen


Developing Destination Experiences in class with ideas from sharing economy

13. huhtikuuta 2017

Sharing Economy Project had interesting cooperation with study unit “Developing Destination Experiences” and with an international group of students from University of Applied Sciences and from the University of


Viranomaisnäkökulmia matkailun jakamistalouteen

31. maaliskuuta 2017

Hankkeen järjestämässä keskustelutilaisuudessa TEM:n, MaRa:n, vakuutusyhtiö LähiTapiolan, Verohallinon sekä Tukesin edustajat avasivat ja tarkensivat eri viranomaisten ohjeistuksia ja näkemyksiä


Naapuriapukin on nykyisin jakamistaloutta

26. tammikuuta 2017

Jakaminen ei ole uusi ilmiö yhteiskunnassa. Palveluja ja tavaroita on vaihdettu tai lainattu tuttavien kesken kautta aikojen, ja naapurin auttaminen on edelleen maan tapa ainakin maaseudulla. Uutta jakamistalousilmiössä ovat kuluttajien


Pelisääntöjä matkailun jakamistalouteen

13. tammikuuta 2017

Jakamistalous matkailussa -projektin työntekijät tuovat Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessaan esiin yhteisten pelisääntöjen merkityksen


Naarmuuntuukohan häälahjaksi saatu teflonpannu?

23. marraskuuta 2016

Harrastan mieheni kanssa jakamistalouden yhtä muotoa Airbnb:tä majoittajan roolissa omassa kodissamme. Airbnb on amerikkalaislähtöinen majoituspalveluja välittävä sovellus, joka on levinnyt laajasti ympäri


Moninaiset majoittujat

23. marraskuuta 2016

Majoituspalvelu Airbnb lähetti vastikään kaikille rekisteröityneille majoittajille ja yöpyjille syrjinnän vastaisen sitoumuksen allekirjoitettavaksi. Sitoumuksessa majoituspalvelun käyttäjiltä halutaan lupa kohdella kaikkia


Jakamistalous puhutti matkailuparlamentissa

24. lokakuuta 2016

Lapin liiton järjestämä Lapin matkailuparlamentti on vuosittain järjestettävä Lapin matkailuväen tapaaminen. Parlamentissa jaetaan tuoretta tietoa Lapin matkailusta, matkailutrendeistä ja matkailututkimuksesta


Paikallista arkea matkailijoille

25. syyskuuta 2016

Paikallisuus ja paikalliset elämäntavat viehättävät matkailijoita, ja paikallisuuden kokeminen, lähiruuan ja kausituotteiden kysyntä on koko ajan kasvussa. Sosiaalinen media mahdollistaa helpon pääsyn paikalliseen