luc_matkailulogolay_liehu_srgblapinamk_rgb_lomakekokoeu_eakr_fi_vertical_20mm_rgbvipuvoimaaeu_2014_2020_rgb

 

Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa (2018-2019)

Lapissa matkailualan kasvu, kuluttajuuden muutos sekä  matkailijoiden kysyntä ovat nostaneet vertaismajoituksen perinteisten hotelli- ja majoitustoiminnan rinnalle. Vertaismajoituksen valtavirtaistuminen on hyötyjen lisäksi tuonut mukanaan myös erilaisia negatiivisia vaikutuksia sekä tehnyt ilmiöön liittyvän sääntely-ympäristön puutteellisuuden näkyväksi. Vertaismajoituksen vaikutukset talouteen, yhteiskuntaan ja paikallisten ihmisten hyvinvointiin ovat herättäneet paljon keskustelua. Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa -hankkeessa haetaan ratkaisuja, joilla voidaan edistää kestävää majoitustoimintaa monipuolisena yhteistyönä.

Hanke pyrkii vastaamaan matkailuelinkeinon toimintaympäristön muutoksiin ja löytämään ratkaisuja vertaismajoituksen tuomiin haasteisiin. Tavoitteina on 1) tiivistää yhteistyötä ja vuoropuhelua eri osapuolten välillä, 2) edistää yhtenäisiä käytänteitä ja läpinäkyvyyttä, 3) selkeyttää vertaismajoituksen vastuita ja velvollisuuksia, 4) luoda toimialat ja toimijatasot ylittäviä tasapuolisia käytänteitä ja toimintamalleja sekä 5) auttaa perinteisiä matkailuyrityksiä kehittämään innovatiivisempia toimintamalleja liiketoimintaansa.

Hankkeessa on mukana monipuolinen joukko yrityksiä, yhdistyksiä ja yhtiöitä, jotka tuovat erilaisia näkökulmia aiheeseen. Haastattelujen, vertaismajoituksen sääntely-ympäristön kartoituksen ja työpajojen pohjalta laaditaan suositukset kestävän vertaismajoituksen hyvistä käytänteistä.

Hanke jatkaa Jakamistalous matkailussa -hankkeessa tehtyä työtä.

 

Jakamistalous matkailussa (2016 – 2017)

Jakamistalous matkailussa -hankkeen tavoitteena oli matkailun jakamistalouteen ja yhteisölliseen kuluttamiseen liittyvän osaamisen kasvattaminen matkailualueilla ja -yrityksissä.

Hankkeen toimenpiteenä ensinnäkin kartoitettiin jakamistalouden nykytilaa ja tulevaisuutta yleisesti, matkailuun liittyviä jakamistalouden muotoja sekä jakamistalouden matkailullista toimintaympäristöä ja kenttää Lapissa. Toiseksi hankkeessa selvitettiin fokusryhmähaastattelujen pohjalta paikallisen arjen olemisen ja tekemisen hyödyntämisen mahdollisuuksia ja haasteita matkailussa sekä mahdollisia tulevaisuuden ratkaisuja niihin.

Lappilaiset yritykset voivat hyödyntää hankkeessa tuotettua tietoa ja sen analysoinnin pohjalta saatuja tuotekehitykseen liittyviä ajatuksia ja ideoita omassa liiketoiminnassaan.

luc_matkailulogo lay_liehu_srgb lapinamk_rgb_lomakekokoeu_eakr_fi_vertical_20mm_rgb vipuvoimaaeu_2014_2020_rgb