JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Paikallista arkea matkailijoille

25.09.16

 

Paikallisuus ja paikalliset elämäntavat viehättävät matkailijoita, ja paikallisuuden kokeminen, lähiruuan ja kausituotteiden kysyntä on koko ajan kasvussa. Sosiaalinen media mahdollistaa helpon pääsyn paikalliseen elämäntapaan, matkailijat voivat valita esimerkiksi kahvihetken tai majoituksen paikallisen kotona.

mustikoita

Yhteisöllinen kuluttaminen (Collaborative consumption) on jatkuvasti suosiotaan kasvattava ilmiö, joka avaa monia mahdollisuuksia myös paikallisuuteen ja arkeen pohjautuvien matkailuelämysten tuottamiselle.

Yhteisöllisen kuluttamisen muodot, kuten jakamistalous, herättävät matkailuyrityksissä ennakkoluuloja ja huolta: paikallisasukkaiden tarjoamat halvat tai jopa ilmaiset palvelut koetaan uhaksi omalle bisnekselle. Huoli on ymmärrettävä, sillä yhteisöllisen kuluttamisen menestyneimmät yritykset, kuten Airbnb ja Uber, kilpailevat jo markkinaosuuksista ns. perinteisten majoitus- ja kuljetusalan yritysten kanssa. Paikallisasukkaiden tarjoamiin matkailupalveluihin liittyy myös monia turvallisuus- ja vastuukysymyksiä.

Matkailun uudet muodot voivat tarjota yrityksille keinoja tuottaa uusia aidosti paikallisia ja yksilöllisiä palveluita.

Jakamistalous ja yhteisöllinen kuluttaminen ovat kuitenkin jatkuvasti suosiotaan kasvattava trendi, joka on huomioitava eri toimialoilla. Sen sijaan, että jakamistalous ja muu yhteisöllinen kuluttaminen nähtäisiin uhkana matkailubisnekselle, matkailutoimijoiden olisi syytä miettiä, miten he itse pysyvät trendin mukana ja miten voisivat hyödyntää ilmiötä omassa liiketoiminnassaan. Nämä matkailun uudet muodot voivat tarjota yrityksille keinoja tuottaa uusia aidosti paikallisia ja yksilöllisiä palveluita. Myös yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan, jotta kaikki palveluntarjoajat ja kuluttajat olisivat samalla viivalla.

0 kommenttia