MATKAILUN JAKAMISTALOUS

BLOGI

Jakamistalous siirtää vastuuta kuluttajille

Jaava-hankkeessa tehtiin monipuolista yhteistyötä Kuluttajaliiton kanssa. Viimeisimpänä yhteistyön muotona hankkeen tutkijat Jenna Päläs ja Salla Jutila kirjoittivat vieraskynäkirjoituksen Kuluttajaliiton blgoiin. Lue Jakamistalous siirtää vastuuta kuluttajille

lue lisää

Jakamistalouden paikallinen malli

Hankkeemme alussa ja tutkimussuunnitelmassa määrittelimme päätavoitteeksi vastuullisen jakamistalouden paikallisen mallin luomisen. Suunnitelmassa termi paikallinen oli suluissa, mutta hankkeen ja tutkimuksen edetessä vahvistui näkemys siitä, että termin paikka ei suinkaan ole suluissa vaan...

lue lisää

Vieraanvaraisuuden tila ja käytännöt matkailun jakamistaloudessa

Arvonluonti jakamistalouden yhteiskehittämisessä  -työpaketin päätavoitteena oli selvittää, miten arvoa luodaan matkailun jakamistaloudessa eri toimijoiden välisissä suhteissa ja yhteiskehittämisen prosessissa. Tausta-ajatuksena oli havainto, että jakamistalouden palveluiden kautta matkailija voi...

lue lisää