MATKAILUN JAKAMISTALOUS

BLOGI

Toimintatutkimuksella ymmärrystä jakamistalouden vastuullisuudesta

Jaava-hankkeen kaikki toimenpiteet kiinnittyivät menetelmälliseksi toteutustavaksi valittuun toimintatutkimusprosessiin. Menetelmän arvioitiin mahdollistavan hankkeen osallisten ja tutkijoiden välisen vuoropuhelun, tuottavan konkreettisia työvälineitä matkailun jakamistalouden vaikutuspiirissä...

lue lisää

Jakamistalouden paikallinen malli

Hankkeemme alussa ja tutkimussuunnitelmassa määrittelimme päätavoitteeksi vastuullisen jakamistalouden paikallisen mallin luomisen. Suunnitelmassa termi paikallinen oli suluissa, mutta hankkeen ja tutkimuksen edetessä vahvistui näkemys siitä, että termin paikka ei suinkaan ole suluissa vaan...

lue lisää

Vieraanvaraisuuden tila ja käytännöt matkailun jakamistaloudessa

Arvonluonti jakamistalouden yhteiskehittämisessä  -työpaketin päätavoitteena oli selvittää, miten arvoa luodaan matkailun jakamistaloudessa eri toimijoiden välisissä suhteissa ja yhteiskehittämisen prosessissa. Tausta-ajatuksena oli havainto, että jakamistalouden palveluiden kautta matkailija voi...

lue lisää

Yhteiskuntavastuu jakamistaloudessa

Jaava-hankkeen toisessa työpaketissa selvitettiin, miten yhteiskuntavastuu jäsentyy matkailun jakamistaloudessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä jakamistalouden vaikutuksista yhteiskuntaan ja siitä, minkälaista yhteiskunnallista vastuuta matkailualan jakamistalousyrityksiltä - niin...

lue lisää