MATKAILUN JAKAMISTALOUS

Kulutuskäyttäytyminen on muuttunut niin Suomessa kuin muuallakin. Omistaminen korvautuu yhä useammin yhteiskäytöllä ja erilaisilla jakamisen muodoilla. Digitalisaatio ja sosiaalinen media ovat luoneet kuluttajille verkkopohjaisia, ketteriä talouden toiminta-alustoja ja kasvattaneet sosiaalisia verkostoja. Nämä yhteiskunnan ja kulutuksen muutostekijät ovat nostaneet jakamistalouden selkeäksi trendiksi myös matkailussa.

Jakamistalous on siirtynyt haastajan paikalta ja vaihtoehtoisesta toiminnasta osaksi valtavirtaa ja toimintamalliksi, joka on huomioitava perinteisellä matkailualalla.

Jakamistalous matkailussa

Jakamistalouteen pohjautuva liiketoiminta on kasvanut nopeasti, ja yksityishenkilöt ympäri maailman tarjoavat erilaisilla digitaalisilla verkkoalustoilla toisilleen muun muassa asuntoja, tavaroita ja palveluita. Myös Lapissa jakamistalous on arkea, sillä matkailuun kytkeytyy paljon jakamistalouteen liittyvää liiketoimintaa – yhtenä näkyvimpänä ilmiönä asuintilojen lyhytvuokrauksen mahdollistava Airbnb.

Lapin matkailussa kysyntä on viime vuosina ylittänyt perinteisten toimijoiden tarjonnan, mikä on luonut tarpeen ja otolliset puitteet jakamistalouden palveluille – esimerkiksi talvisesongin aikaan jokainen petipaikka alueella on ollut varattu. Toiminnan valtavirtaistuttua erilaiset kysymykset vastuullisuuden ulottuvuuksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista ovat nousseet esille.

Erilaisten alustapalveluiden tarjoajilla, välittäjillä, viranomaisilla, lainsäätäjillä ja kuluttajilla voi olla toisistaan hyvinkin poikkeavia näkemyksiä palveluihin liittyvistä vastuista, velvollisuuksista sekä toiminnan yhteiskuntavastuusta. Tämä on haaste, sillä se vaikuttaa asiakaskokemukseen, palveluiden laatuun sekä kilpailuolosuhteiden tasapuolisuuteen.

Jakamistalous matkailussa -verkkosivut toimivat kolmen Lapin yliopiston koordinoiman matkailututkimushankkeen loppuraporttina, ja ne on luotu kokoamaan yhteen kattavan tietopaketin jakamistaloudesta ja vertaismajoituksesta matkailualalla.

 

Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa (Jaava) -hanke (2020-2022)

Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa (2018-2019)

Jakamistalous matkailussa (2016 – 2017)

Matkailun jakamistalouden sosiaalinen toimilupa

Olen aina ollut kiinnostanut paikallisväestön ja paikallisyhteisöjen roolista matkailussa. Jaava-hankkeessa sain pureutua tähän teemaan minulle aivan uudesta näkökulmasta. Olin vastuussa hankkeen ensimmäisestä työpaketista, jossa pohdin matkailun jakamistalouden...

Matkapalveluyhdistelmälain soveltaminen jakamistalouteen

Matkailijan oikeudet vaihtelevat riippuen siitä, onko hän omatoimimatkalla vai valmismatkalla. Omatoimimatkalla suurin osa vastuusta on matkailijalla itsellään, mutta valmismatkalla matkapalveluyhdistelmälaki turvaa matkailijan oikeuksia laajasti. Muista...

Matkailun jakamistalouden vastuullisuutta edistämässä

On tullut aika sulkea hankkeemme: Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa. Hankkeessa tutkimme matkailun jakamistalouden arvonmuodostusta, sosiaalista toimilupaa sekä yhteiskuntavastuun ja oikeudellisen vastuun kysymyksiä neljässä lomittaisessa työpaketissa...

Responsibility in Tourism-Based Sharing Economy – Closing the project Responsibility and Value Creation in the Sharing Economy

The time has come to close our project: Responsibility and Value Creation in the Sharing Eeconomy (Jaava). In the project, we studied how social license to operate, corporate social responsibility (CSR), value co-creation, and legal responsibilities were reflected in...

Media-analyysi jakamistalouden paikallisesta hyväksyttävyydestä

Minua on aina kiinnostanut paikallisväestön ja paikallisyhteisöjen rooli matkailussa. Miten he osallistuvat matkailuun? Miten he kokevat matkailun? Olen lähestynyt tätä aihetta tutkimuksissani lukuisista eri näkökulmista. Viimeisimpänä työn alla on ollut matkailun...

Studia Generalia -luentosarja avarsi ymmärrystä ja jakoi vinkkejä vastuullisuuteen

Olen matkailututkimuksen neljännen vuoden yliopisto-opiskelija, ja olen opinnoissani törmännyt matkailun jakamistaloushankkeisiin useissa alan keskusteluissa. Siitä huolimatta käytännön ymmärrykseni jakamistalouden laajuudesta, merkityksestä ja tulevaisuudesta on...

Voiko omaa mökkiä vuokraamalla tulla vahingossa elinkeinoharjoittajaksi?

21.3.2022 Oletko vuokrannut muille omistamaasi mökkiä tai asuntoa lyhyeksi ajaksi? Tai suunnitteletko, että voisit vuokrata? Tiesitkö, että joissain tapauksissa saatat tällöin olla lain tarkoittamalla tavalla elinkeinonharjoittaja ja samalla yksi toimijoista...

Vastuullisuus jakamistaloudessa – Studia Generalia -luentosarja helmikuussa 2022

Teams -yleisöluennot: Ti 1.2. klo 18–19 Paikallisuus ja jakamistalous https://bit.ly/3qdJ6Bc To 3.2. klo 18–19 Kuluttajansuoja alustataloudessa https://bit.ly/3K1wdlA Ti 15.2. klo 18–19 Alustayritysten yhteiskuntavastuu https://bit.ly/33m3ffq To 17.2. klo 18–19...

Ensimmäiset 16 kuukauttani jatko-opiskelijana ja nuorempana tutkijana Lapin yliopistossa

Heinäkuussa 2019 maalasin terassin lattiaa Kreikan saaristossa. Ajatukseni harhailivat omituisia reittejä; olin nimittäin juuri lukenut Mia Kankimäen teoksen Asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin, ja huomasin kyseenalaistavani kaiken. Samaan aikaan, kun...

Puolueettoman tylsä jakamistaloustutkija

Airbnb jurppii kerrostalojen vakituisia asukkaita kertoo erään sanomalehtiuutisen otsikko. Vuokralainen majoittaa turisteja – onko tämä oikein? pohditaan toisessa uutisessa. Toisaalla taas otsikot tuovat esille vertaismajoituksen ja yleisemmin jakamistalouden...