JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Viranomaisnäkökulmia matkailun jakamistalouteen

31.03.17

Hankkeen järjestämässä keskustelutilaisuudessa TEM:n, MaRa:n, vakuutusyhtiö LähiTapiolan, Verohallinon sekä Tukesin edustajat avasivat ja tarkensivat eri viranomaisten ohjeistuksia ja näkemyksiä jakamistaloudesta.

Anu Laitinen (TEM) toi esiin EU-komission näkökulman jakamistalouteen. Komissio kehottaa jäsenmaitaan miettimään, miten markkinoille tulon kynnyksiä ja vaatimuksia voidaan keventää kaikilta toimijoilta vastuullisesti.

MaRa vaatii tasapuolisia kilpailuolosuhteita jakamistalouden ja matkailutoimijoiden välille, mutta ei vastusta jakamistaloutta.

Sami Hämäläinen (MaRa ry) korosti puheenvuorossaan, että MaRa vaatii tasapuolisia kilpailuolosuhteita jakamistalouden ja matkailutoimijoiden välille, mutta ei vastusta jakamistaloutta.

Heli Kallio (LähiTapiola) kertoi olemassa olevista vertaismajoituksen ja -liikkumisen vakuuttamiskäytännöistä. Kallio toi esille myös puutteita ja kehittämisenkohteita esimerkiksi vertaisruokailun ja -elämysten vakuuttamisessa.

Sari Vanhatalo (Verohallinto) korosti kaiken rahana tai rahanarvoisena etuutena saadun tulon olevan veronalaista ja että kaikista tuloista on ilmoitus- ja muistiinpanovelvollisuus. Vanhatalo muistutti, että vertaismajoitus ja -autonvuokraus ovat pääomaverotettavaa tuloa, kun taas erilaisten aktiviteettien ja palveluiden tarjoaminen rinnastetaan elinkeinon harjoittamiseen. Näin ollen niitä koskevat elinkeinon harjoittamisen verotuskäytännöt.

Jaakko Leinonen (Tukes) puhui kuluttajaturvallisuuslain edellyttämistä velvollisuuksista, jotka koskevat kaikkia toiminnanharjoittajia. Jokaisen toiminnanharjoittajan on varmistettava, ettei kuluttajapalvelusta aiheudu minkäänlaista vaaraa kenellekään. Vahinkotilanteiden varalta toiminnan huolellisuus on osoitettava turvallisuussuunnitelmalla.

Keskustelutilaisuuden videointi on nähtävissä MTI:n facebookissa.

0 kommenttia