JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Paikalliset resurssit matkailussa

15.09.17

Paikallisuus ja autenttisuus. Paikalliset asukkaat, ruoka, kulttuuri ja elämäntapa. Edellä mainitut asiat ovat matkailun suuria vetovoimatkeijöitä, jotka tarjoavat samalla valtavan, usein alihyödynnetyn resurssin matkailun suunnitteluun ja kehittämiseen.

Jakamistalous matkailussa -hankkeen loppuseminaarissa pohdittiin jakamistalouden tarjoamia mahdollisuuksia paikallisuuden tuotteistamisessa. Tilaisuudessa pohdittiin myös ilmiöön liittyviä haasteita ja mahdollisia ratkaisuja niihin.

Maria Hakkarainen ja Salla Jutila avasivat puheenvuorossaan matkailun jakamistalouden moninaisuutta ja nykytilaa. He myös nostivat esille yhteisten pelisääntöjen tarpeen ja ehdottivat työkaluja niiden rakentamiseen.

Esityksen powerpoint-diat: Jakamistalouden haasteita ja mahdollisuuksia

Tuomo Kinnunen esitteli jakamistalouden logiikalla toimivia liikkumisen palveluita, joiden puitteissa myös matkailijoilla ja paikallisilla on mahdollisuus kohdata.

Esityksen powerpoint-diat: Jakamistalous ja liikkumisen palvelut

Heikki Karjalainen esitteli laskutuspalveluyrityksen tomintaa tuoden esiin yhden mahdollisuuden paikallisasukkaiden tarjoamien palveluiden toteuttamiseen.

Esityksen powerpoint-diat: Itsensä työllistäminen jakamistalouden keinoin

 

0 kommenttia