JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Matkailun jakamistalouden monet muodot osa 3: Kotivierailut ja muut aktiviteetit

21.11.17

Matkailuun liittyvää jakamistaloustoimintaa on olemassa hyvin monenlaista. Jakamistalous ei ole vain majoitusta, vaikka se yleensä mielletäänkin ainoaksi jakamistalouden ilmiöksi – onhan se laajimmalle levinnyt ja eniten huomiota saanut ilmiö. Tässä kolmiosaisessa tekstisarjassa esittelemme jakamistalouden monimuotoisuutta: majoitusta, liikkumisenpalveluita ja muita aktiviteetteja. Näkökulmat on koottu hankkeen aikana järjestetyistä paneeleista ja haastatteluista. Osa 1 täällä ja osa 2 täällä.


Viime aikoina on uutisoitu kiinalaisille järjestetyistä kotivierailuista Itä-Suomessa, jotka myös luetaan osaksi jakamistaloutta. Tällaisia aktiviteetteja tarjotaan Suomessa vielä kovin vähän, mutta maailmalla nämä ovat jo yleistyneet huimaa vauhtia. Kotivierailuja on vuosikymmenten ajan tarjottu matkailijoille myös Sallassa, mutta siitä ei ole aiemmin puhuttu jakamistaloutena. Eräs haastateltava sanoikin näin: ”Me täällä syrjässä vaan tehhään näitä omia juttuja ja sitte sille keksitään joku hieno nimi!” Kotivierailut ovat aina olleet tuote itsessään tai muun aktiviteetin, kuten husky-safarien oheistoimintana. Sallassa on myös Kyläreitti-toimintaa, jota ei ole kuitenkaan digitalisoitu nykypäivän mukaisiksi. Digitalisoimisen tai muun mahdollistavan teknologian kautta aktiviteetti saattaisi tavoittaa suuremmat asiakasjoukot, sillä nykypäivänä digitaalisuus on osa melkein jokaisen ihmisen arkea.

Useasti Airbnb ja Couchsurfing -vieraat haluaisivat osallistua kotona tarjottaville illallisille ja tutustua sitä kautta paremmin paikalliseen kulttuuriin. Monissa maissa jakamistaloustoimintaan pohjautuvien aktiviteettien ja palveluiden välittämiseen on erilaisia alustoja ja näiden kautta saadaan markkinoitua monenlaisia palveluita. Esimerkeiksi käyvät hyvin yhteisöllisiä ruoanlaittokokemuksia tarjoava Mealsharing, Lissabonissa järjestettävät We hate tourism tours, tanskalaiseen kulttuuriin perehtyvä Meet the Danes sekä tanskalainen Gaden Stemmer / Silent voices. Viimeisimmäksi mainitun  kautta äänensä saavat kuuluviin ne, jotka usein jäävät kuulematta. Alustojen kautta voi siis esimerkiksi tarjota pyörällä liikkuville matkailijoille mahdollisuutta suihkussa käymiseen omassa kotonaan tai kutsua matkailijoita tekemään ruokaa yhdessä.

Matkailijoille tarjottavia aktiviteetteja voisivat olla  myös esimerkiksi myös villiyrttien keruu tai vaikkapa hierontapalveluiden tarjoaminen. Jo aikaisemmin mainitsemamme ”Leivo pullaa paikallisten kanssa” olisi varmasti mieleinen aktiviteetti matkailijoille. Jakamistalouden avulla tarjotuissa aktiviteettien suunnittelussa tarvitaan vain hiukan luovuutta, sopiva alusta palvelun tarjoamiseen ja ripaus hulluutta. Ja jos palvelun tarjoaa osana omaa arkea, ei silloin tarvita erikseen runsasta pääomaakaan – vain sopiva kohderyhmä.

 

 


Vuosien 2016–2017 aikana Jakamistalous matkailussa on järjestänyt useita eri paneelikeskusteluja ja haastatteluja, joiden aiheena on ollut jakamistalous. Osanottajina näissä tapahtumissa ovat olleet mm. MaRan edustajia, viranomaisia, Taksiliiton jäseniä, matkailualan yrittäjiä, jakamistalouteen erikoistuneita yrittäjiä, luonnonyrittäjiä ja niin edelleen. Näistä haastatteluista on koostettu nyt yhteenvetoja, joissa pureudutaan eri osapuolien näkökulmiin jakamistaloudesta.  

 

0 kommenttia