JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Mitä kaikkea tuleekaan ottaa huomioon jakamistaloudessa?

24.11.17

Jakamistaloudesta voi monelle tulla mieleen, että se on helppo keino tienata rahaa. Toimijan tulee kuitenkin kiinnittää huomiota moneen eri asiaan ennen kuin esimerkiksi laittaa asuntoaan vuokralle, kuten mm. verotusasioihin ja vakuutuksiin. Olemme haastatelleet hankkeen aikana eri alojen asiantuntijoita ja toimijoita aiheesta jakamistalous, ja tämä teksti pohjautuu näistä haastatteluista esiin tulleisiin asioihin.

 

Selvyyttä verotukseen

Majoittajat haluaisivat erityisesti selvyyttä verotukseen. Haastateltavat kertoivat, että heidät luokitellaan useasti useasti veronkiertäjiksi airbnb-majoittajan ominaisuudessa. Kaikki kuitenkin ilmoittavat tulot verottajalle,  mutta verotuksen kiemurat olivat hiukan vaikea ymmärtää. Verohallinnon sivuilta selviää, että jos majoitustulot menevät vuodessa yli 10 000€:n, pitää majoittajan ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Tällöin majoittajalla on myös oikeus vähentää majoituksesta aiheutuvista menoista alv:t verotuksessa. Yli 10 000€ vuodessa majoitustoiminnasta tienaavan, arvonlisäverollisen majoittajan olisi kannattavaa perustaa toiminimi. Tämä tarkoittaisi kuitenkin sitä, että majoitustoimintaa ei enää laskettaisi jakamistaloudeksi.  Kaikilla majoittajille on mahdollista vähentää verotuksessa esim. matonpesukuluja, vaikka majoittaja ei olisikaan arvonlisäverollinen.

 

Vakuutuksien kiemurat

Monet perinteiset bisnekset, esimerkiksi vakuutusbisnes, ovat ajan hermoilla jakamistalouden suhteen. Euroopassa useat vakuutusyhtiöt tarjoavat omia vakuutuksia jaetuille asunnoille ja jaetuille autoille. Myös Suomessa If-vakuutusyhtiö tarjoaa lisävakuutusta niille, jotka haluavat vuokrata oman autonsa toiselle henkilölle. Tällainen palvelu tulee luultavasti mahdolliseksi myös muiden vakuutusyhtiöiden asiakkaille, mutta silloin heidän tulee ostaa palvelu Ifin kautta.

Kotiaan vuokraavien tulee puolestaan ottaa monia asioita huomioon vakuutuksia pohtiessaan. Ei riitä vain se, että ilmoittaa asuntonsa vuokralle johonkin jakamistalouden järjestelmistä vaan asiasta tulee ilmoittaa myös vakuutusyhtuöön. Tavallinen kotivakuutus kattaa asunnon vuokraamisen, jos vuokra-aika on alle 2 viikkoa vuodessa. Kotivakuutuksen lisäksi vuokraajan kannattaa kuitenkin laajentaa vastuuvakuutustaan, jolloin vakuutus kattaa omistajan vastuun, eli esim. liukkaasta pihasta tai katolta putoavasta lumesta aiheutuneet vahingot. Eräs matkailupalveluita tarjoava yrittäjä pohti myös sitä, että pitäisikö myös metsäretkillä kirjoittaa vastuuvapauslomake, koska eihän yrittäjä voi olla vastuussa siitä, jos matkailija ei ymmärrä nuotion vaarallisuutta.

Vakuutukset eivät olekaan kovin yksiselitteisiä, vaan lähes aina niitä katsotaan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi Couchsurfing-toiminnassa ei liiku rahaa, joten vastuukysymykset ovat silloin myös erilaiset. Kannattaakin siis kääntyä oman vakuutusyhtiön puoleen, jos suunnitteilla on aloittaa jakamistaloustyyppinen toiminta – muodossa missä tahansa.

 

Ohjeista apua jakamistaloustoimintaan

Monet majoittajat kaipaisivatkin selvyyttä juuri verotus- ja vakuutusasioihin, sillä ne eivät ainakaan tämän tekstin kirjoitusaikana ole kovin helposti löydettävissä. Näihin olisikin hyvä laatia selkeät ja helposti löydettävät ohjeistukset majoittajalle. Myös muunlaisille ohjeistuksille olisi tarvetta.

Airbnb:n laatimat käyttöehdot ovat todella pitkät, eivätkä kaikki majoittajat ole jaksaneet niitä lukea ainakaan ajatuksella. Lisäksi käyttöehdoista ilmenee erilaisia vastuuvapautuslausekkeita ja ns. pienellä präntättyjä tekstejä, jotka kaipaisivat selkeyttämistä. Majoittajat eivät siis välttämättä ole kunnolla perillä, mistä kaikesta airbnb on vapauttanut itsensä. Monet majoittajat ovatkin laatineet omia sääntöjä ja vuokrausehtojaan, jotka ovat näkyvillä airbnb:n kohteiden kuvauksissa. Eräs valveutunut majoittaja on esimerkiksi lisännyt kuvaukseen tekstin, että vuokraajat eivät ole vastuussa, jos joku kaatuu liukkaalla pihalla.

Apua kaivattaisiin myös monenlaisiin varauskyselyihin. Useat majoittajat eivät tiedä miten tulisi toimia, jos varausta kyselevällä ei ole profiilikuvaa eikä mitään tietoja itsestään, tai varaaja ei ole verifioinut itseään millään tavalla. Toisaalta tämä on hiukan ristiriidassa Airbnb:n syrjinnästä irtisanoutumisen kanssa, mutta antaahan se suurempaa luottamusta oman kodin suhteen, jos tietää kenen vastuulle koti jää esimerkiksi loman ajaksi. Lisäksi jotkut Airbnb-majoittajat olisivat jopa valmiita maksamaan sellaisesta palvelusta, että joku tulisi käymään heidän kodissaan tarkastamassa, että kaikki on ok turvallisuuden ym. suhteen.

Majoittajat ovatkin jo laatineet erilaisia oppaita omille vierailleen. Useasti oppaat sisältävät kodinkoneiden käyttöohjeita, miten talossa toimitaan ja ollaan, miten jätteet lajitellaan ja niin edelleen. Rovaniemen kaupunki on myös laatinut englanninkielisen jätteidenlajitteluoppaan, sekä yksi majoittaja on hyödyntänyt venäjää osaavaa ystäväänsä ohjeiden laatimisessa. Kiinalaisten matkailun lisääntyessä myös kiinalaisille käännöksille olisi suurta tarvetta.

Yleistajuisille oppaille majoittajan näkökulmasta olisi siis suurta tarvetta. Majoitustoiminta suurenee jatkuvasti ja eri majoittajille on varmasti kertynyt paljon ns. hiljaista tietoa kuinka toimia eri tilanteissa. Nämä tiedot olisi hyvä saada jakoon kaikille, jotta toiminnasta saataisiin yhtenäistä ja erityisesti apua uusille majoittajille.

 


Vuosien 2016–2017 aikana Jakamistalous matkailussa on järjestänyt useita eri paneelikeskusteluja ja haastatteluja, joiden aiheena on ollut jakamistalous. Osanottajina näissä tapahtumissa ovat olleet mm. MaRan edustajia, viranomaisia, Taksiliiton jäseniä, matkailualan yrittäjiä, jakamistalouteen erikoistuneita yrittäjiä, luonnonyrittäjiä ja niin edelleen. Näistä haastatteluista on koostettu nyt yhteenvetoja, joissa pureudutaan eri osapuolien näkökulmiin jakamistaloudesta.

0 kommenttia