JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Terkkuja Kuortaneelta

27.11.17

Saimme hienon mahdollisuuden päästä jakamaan tietoisuuttamme jakamistaloudesta hankkeemme tiimoilta Kuortaneen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulun järjestämään Matkailun paikalliset resurssit käyttöön -seminaariin Kuortaneelle 22.11.2017.

Tilaisuudessa kerroimme jakamistaloudesta yleisesti, pohdimme mitä jakamistalous on ja millä kaikilla osa-alueilla se näkyy matkailussa. Yhtenä osa-alueena seminaarin puheenvuorossamme oli myös tuotekehityksen ulottuvuus matkailussa. Matkailupalveluita suunniteltaessa on tärkeää huomioda muuttunut kuluttajuus ja myös tarinankerronta, jonka avulla asiakkaat houkutellaan paikkakunnalle, tuotteiden pariin ja toki myös tietoa muille verkostoryhmän jäsenille.

Lounaan jälkeen annoimme puheenvuoron osallistujille ja he pääsivät pohtimaan jakamistalouden eri näkökulmia Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta. Keskeisiä keskusteluissa nousseita asioita olivat mm. tietotaidon jakaminen. Tietoa ja osaamista alueella on jo paljon, mutta ongelmana on kuinka tämä kaikki saadaan jakoon. Keskusteluissa nousivat esille erilaiset Kohtaamo-palvelut, tietotaitopankit ja Matkailun pockethunt. Majoituksen ja tilojen jakamisen osalta haasteena Etelä-Pohjanmaalla on majoituksen sirpaleisuus ja matkailun uusien muotojen löytäminen. Tahtotilaa asioiden kohentamiseen löytyy jo, mutta nämä vaativat vielä vähän puuhaa ja asioiden työstämistä verkostoitumalla ja ideoimalla yhdessä.

Keskusteluissa päästiin myös vähän pidemmälle ja osallistujat pohtivat jo mm. lisäpalveluiden tuottamista, esimerkiksi naapurin kuntosalin tarjoamista majoittujille sekä toppavaatteiden / tuulipuvun vuokraamista ulkomaalaisille matkailijoille. Ideana nämä olisivat ideaaleja jakamistalouden näkökulmasta, eli kaikkea ei tarvitse omistaa itse vaan tuotteita ja palveluita voidaan myös jakaa yritykseltä toiselle. Jakamistalouden ei tarvitse olla vain vertaiselta vertaiselle vaan myös yritykseltä toiselle, jolloin se on hiukan eri muotoista, mutta silti jakamistaloutta.

Etelä-Pohjanmaalla on paljon kokemusta ns. tapahtumamajoittamisesta, silloin tällaista kotimajoitusta tarvitaan paljon esimerkiksi ProvinssiRockin ja Tangomarkkinoiden aikaan. Tilaisuudessa pohdittiin myös voisiko tätä tietotaitoa majoittumisesta kohdentaa muihinkin ajankohtiin eikä vain suurten tapahtumien yhteyteen? Liikkumisen palveluista Seinäjoella oli kehitelty jo Kätevä Seinäjoki -palvelua, joka on vielä tuotekehitysvaiheessa. Lisäksi osallistujamme pohtivat erilaisten (pyöräily)reittien ylläpitoa sekä tarinoita ja pelillistämistä. Ehkä näistä saataisiin uusia tuotteita ja uusia tuoteideoita Etelä-Pohjanmaalle – mutta miksei myös muuallekin Suomeen.

Olemme toimineet hankkeen aikana lähtökohtaisesti pohjoisessa toimintaympäristössä. Oli varsin piristävää vierailla Kuortaneella ja havaita, että haasteet ja mahdollisuudet ovat kaikkialla samanlaisia, paikasta riippumatta. Erityisesti verkostoituminen on sellaista, jota toivotaan kaikkialla. Verkostoituminen nousi esille myös pohjoisen toimijoiden haastatteluissa erittäin vahvasti.

Tällaista yhteistyötä eri maakuntien välillä pitäisi ehdottomasti lisätä ja toivommekin saavamme jatkossa toimia Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä! Kiitokset vielä kerran seminaarin järjestäjille.

 

Seminaarin esitysdiat nähtävissä täällä.

0 kommenttia