JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Arjentarinoista tukea tuotekehitykseen

28.11.17

Paikallinen arki ja elämä on yksi matkailun suurimmista vetovoimatekijöistä. Matkailijat etsivät autenttisuutta, mutta siitä huolimatta heille tarjotaan matkailuyritysten matkailijoille suunnittelemia tuotteita ja palveluja, joilla ei välttämättä ole juuri mitään tekemistä paikallisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön kanssa. Joskus matkailutuotteet saattavat jopa vääristää kulttuuriperintöä, kuten esimerkiksi saamelaisperinteenä matkailijoille myytävät “Lapin kasteet”, joilla ei ole minkäänlaista sijaa saamelaisessa historiassa.

Maailmanlaajuinen jakamistalous-trendi tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia autenttisiin matkailukokemuksiin, kun yksityishenkilöt voivat jakaa omaisuuttaan, tietoaan ja tekemisiään matkailijoiden kanssa. Lapissa jakamisen kulttuuri on jo pitkään ollut yleinen toimintatapa. Vieraat ovat aina olleet tervetulleita ja heitä on kohdeltu hyvin. Lisäksi pitkien välimatkojen ja arvaamattomien sääolosuhteiden vuoksi paikalliset ovat tarjonneet kyytejä ja majoitusta pulaan joutuneille vieraille jo kauan ennen kuin jakamistalous-termiä oli olemassakaan. Lappilaisessa paikalliskulttuurissa ja tarinoissa on muutenkin valtavasti potentiaalia matkailun kehittämiseen.

Mahdollisuuksien huomaaminen, näkyville tuominen ja hyödyntäminen tuotekehityksessä ei kuitenkaan ole aivan helppoa. Matkailuyrityksille ja tuotekehittäjille ei välttämättä ole selvää, mikä paikalliskulttuurissa on olennaista ja mitä olisi kiinnostavaa esitellä matkailijoille. Heillä ei myöskään aina ole tietoa paikallisista tavoista ja harrastuksista tai siitä, mitä paikalliset haluavat säilyttää itsellään ja kenties suojella matkailun vaikutuksilta. Yksi mahdollisuus paikalliskulttuurin vastuulliseen hyödyntämiseen matkailussa on käyttää apuna paikallisten elämästään kirjoittamia tarinoita. Jakamistalous matkailussa -hankkeessa analysoitiin House of Laplandin keräämiä ja useissa sosiaalisen median kanavissa levittämiä paikallisten asukkaiden tarinoita elämästään ja arjestaan Lapissa. Tarinoissa asukkaat korostavat elementtejä, jotka voivat houkutella potentiaalisia uusia asukkaita Lappiin, mutta samat asiat voivat toimia myös matkailun vetovoimatekijöinä. Tarinoiden sisällönanalyysi tuotti monia ideoita matkailun tuotekehitykseen ja analyysin syventäminen tarjoaa mahdollisuuden suojeltavien asioiden huomaamiseen.

Jakamistalous-ilmiön nopeaan kasvuun liittyy monia haasteita. Joissakin Euroopan suurissa kaupungeissa yksityishenkilöiden tarjoamat palvelut ovat kasvaneet räjähdysmäisesti ilman kestävää suunnittelua, mikä on johtanut uudenlaisten, kontrolloimattomien markkinoiden syntyyn, Näillä markkinoilla tarjottavat tuotteet eivät välttämättä ole sen autenttisempia kuin matkailuyritystenkään luomat tuotteet. Suunnitelmallinen tuotekehitys, johon paikallisia osallistetaan, voi tarjota vastuullisia työkaluja autenttisten matkailuelämysten mahdollistamiselle.

Analyysin tuloksia on esitetty hankkeen toimesta Heritage, Tourism and Hospitality -konferenssissa Porissa syyskuun 2017 lopussa. Esitysmateriaali katsottavissa täällä.

0 kommenttia