JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Tuoreimmat tiedot Rovaniemen Airbnb –majoituksesta

15.03.19

infograafi_kuvana

 

Rovaniemen alueen Airbnb -vertaismajoitustoiminta on viime vuosien aikana kasvanut räjähdysmäisesti. Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa -hankkeen tuottama infograafi tiivistää tämänhetkisen tilanteen keskeiset luvut.

Airbnb:n kasvu on noudattanut Lapin ja erityisesti Rovaniemen alueen matkailun yleistä kehitystä. Maaliskuussa 2016 Rovaniemellä oli markkinoilla 136 Airbnb –kohdetta, vuoden 2017 marraskuussa kohteita oli lähes 500 ja vuoden 2019 alussa luku ylsi lähelle /lähenteli jo 900. Vuokrakohteiden määrä on merkittävä, kun se suhteutetaan kaupungin kokoon. Rovaniemellä kohteita on 14,4 per 1000 asukasta, kun vastaava luku Helsingissä on 4,2. Suosituin välityksessä oleva kohdetyyppi on kokonaan vuokralle tarjottava yhden makuuhuoneen asunto. Keskimäärin yhdessä kohteessa majoittuu 5,2 henkilöä.

Puolet Rovaniemellä tarjolla olevista kohteista kuulu sellaisille vuokraajille, jolla oli listattuna useampia kohteita. Toiminta on kiistatta taloudellisesti merkittävää –  tuottavimpien kohteiden keskimääräinen vuositulo on yli 70 000€. Kaupungin majoituskapasiteetin kannalta tarjonta on merkittävä tasoittaen esimerkiksi sesongin majoituspulaa huomattavasti. Airbnb on myös keskeinen kanava keskustan ulkopuolisen majoitustoiminnan, ja sitä kautta myös muun palvelutarjonnan, näkyvyydelle ja saavutettavuudelle.

Rovaniemellä Airbnb-majoitus muistuttaa jo kaupallista majoitusta, toimien kuitenkin eri sääntöjen ja käytäntöjen mukaan. Vertaismajoitus uhkaa kilpailuneutraliteettia, kun majoitustoimintaa harjoitetaan ilman majoitusyrityksiltä vaadittuja vastuita ja velvollisuuksia. Ongelmaksi tämä nousee, kun majoitus ei enää ole vertaiselta vertaiselle tapahtuvaa ja satunnaista toimintaa, vaan ennemminkin ammattimaisesti tapahtuvaa palveluntarjontaa.

Pelastusviranomaisille haasteita aiheuttaa, kun ei ole selvyyttä pitääkö kohdetta käsitellä asuinhuoneistona vai majoitusyksikkönä, joiden paloturvallisuusvaatimukset poikkeavat huomattavasti toisistaan. Ongelmallista on myös se, että vahinkotilanteissa vastuutaho ei aina ole selvillä. Usein vahinkojen tai toiminnan aiheuttamien lisäkulujen maksajaksi joutuvat myös sellaiset taloyhtiön osakkeenomistajat, jolla ei ole mitään tekemistä vertaismajoituksen kanssa. Yksi keskeinen haaste onkin vertaismajoituksesta johtuvat erilaiset häiriöt paikallisasukkaille.

 

 

Salla Jutila ja Maria Hakkarainen,

Lapin Yliopisto

 

 

0 kommenttia