JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Moninainen vertaismajoitus

13.05.19

2.infograafi kuvana

 

Vertaismajoitus ja lyhytaikainen asuntojen vuokraaminen on ollut etenkin rovaniemeläisten keskuudessa paljon keskustelua herättänyt aihe. Vertaismajoituksessa on kysymys jakamistalouden yhdestä toimintamuodosta, jossa kuka tahansa voi verkossa toimivan välikäden keinoin tarjota huonetta tai huoneistoa kenen tahansa käyttöön. Joissakin keskusteluissa vertaismajoitus nähdään laittomana, lainsäännöksiä kiertävänä harmaan talouden ilmiönä sekä viranomaisvalvonnan ja sääntelyn ulkopuolella olevana toimintana.

Vertaismajoitus ja lyhytaikainen vuokraus eivät kuitenkaan ole sääntelemättömiä, lain ulottumattomissa olevia ilmiöitä. Lähtökohtaisesti myös Airbnb:n ja muiden alustojen välityksellä kiinteistöjä ja asuinhuoneistoja tarjoavat ovat yhtä lailla oikeudellisten velvoitteiden, vaatimusten ja viranomaisvalvonnan piirissä. Näin ollen vertaismajoitus voi toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen olla eri lakien, viranomaismääräysten ja -valvonnan alaista toimintaa. Olennaista on selvittää, voidaanko vertaismajoituksessa ja lyhytaikaisessa vuokrauksessa ilmenneitä ongelmia ratkaista tämänhetkisellä sääntelyllä. Tämä edellyttää ymmärrystä ilmiöön liittyvistä eri muodoista ja toimintatavoista.

Tällä hetkellä vertaismajoitusta ja lyhytaikaista vuokrausta tarjotaan hyvin monella eri tavalla. Kodeissa tapahtuvaa satunnaista majoitusta tarjoaa yleensä asunnon vakituinen asukas itse Airbnb:ssä, Booking.com:ssa tai muilla vastaavilla alustoilla. Asukas voi vuokrata ylimääräistä huonetta kodistaan ollessaan itse paikalla, tai koko kotiaan, kun on itse käymässä muualla. Yksityishenkilöiden harjoittama vertaismajoitus voi olla myös säännöllisestä ja toistuvaa, jos kyseessä on toisella paikkakunnalla sijaitseva kakkosasunto tai kesämökki, jota vuokrataan, kun se ei ole omassa käytössä. Kouluja, asuntoloita, urheiluseurojen asuntoja ja muita osan vuodesta käytössä olevia tiloja vuokrataan majoitustarkoituksessa niinä aikoina vuodesta, kun ne muutoin olisivat tyhjillään. Yhä useampi sijoittaa asuntoon laittaakseen sen vuokralle majoituksen välitysalustoille. Osa ostaa useita asuntoja samassa tarkoituksessa.

Jotkut asunnonomistajista vuokraavat asuntonsa, yhden tai useita, kokonaan majoitusta tai lyhytaikaista vuokrausta välittävien yritysten käyttöön. Yksityisinä yrityksinä tai franchise-ketjun osapuolina toimivat yritykset jälleenvuokraavat asuntoja yhden vuorokauden yöpymisistä aina useiden kuukausien mittaisiin vuokrasuhteisiin. Osa asunnonomistajista saa kuukausittaisen vakiosumman, osa provisiota majoituksista. Jotkut yrityksistä välittävät pelkästään asuntoja, osalla tarjontaan kuuluu muitakin palveluja. Mukaan on tullut myös erilaisia avain- ja host-palveuja, kun asunnonomistajat tai asuntoja välittävät yritykset eivät itse ehdi hoitaa kaikkia käytännönjärjestelyitä, kuten siivousta, avainten luovutusta ja infoamista.

Yleisimmin lyhytaikaista vuokrausta välittävien yritysten asunnot sijaitsevat hajautetusti useissa eri taloissa ja taloyhtiöissä. Yhdessä taloyhtiössä voi myös olla useita tällaisia asuntoja, tai kaikki yhden talon asunnot ovat olla yhden tai useamman yrityksen välityskäytössä.

Toimijakenttä on siis hyvin laaja, ja rajat eri toimintojen välillä ovat häilyviä. Yksi keskeinen haaste onkin erotella, milloin kysymys on ammattimaisesta majoitustoiminnasta, milloin ei-ammattimaisesta vertaismajoittamisesta. Sääntelyn soveltaminen vaatii aina tapauskohtaista tarkastelua ja tulkintaa.

0 kommenttia