JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Mihin menet jakamistalous?

2.07.19

Restonomiopiskelijoiden katsaus jakamistalouden palveluihin Suomessa

 

Jakamistalouden palvelut ovat lisääntynyt räjähdysmäisesti viime vuosina. Tähän mennessä kasvu on ollut huomattavinta majoitussektorilla, mikä johtunee sekä matkailijamäärien kasvusta että airbnb-toiminnan yleistymisestä. Jakamistalouteen kuuluva vertaismajoitus on kuitenkin vain yksi, toki taloudellisesti vaikuttavin, jakamistalouden muoto. Jakamistalouteen liittyy paljon muitakin palveluita, jotka kasvattavat suosiotaan. Keväällä 2019 Lapin AMKin englanninkielisen matkailun koulutusohjelman opiskelijat selvittivät markkinoinnin opintojaksollaan jakamistalousalustojen kautta myytävien palveluiden määrää ja kirjoa Suomessa. He myös visioivat toiminnan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Tehtävänannossa jakamistalouden palvelut määriteltiin laajasti ja opiskelijoita rohkaistiin selvittämään ennakkoluulottomasti muun muassa liikkumiseen, majoitukseen, elämyksiin, avainten välittämiseen ja puhtaanapitoon liittyviä palveluita ja elämyksiä. Kohdealueita olivat Rovaniemi, Helsinki, Oulu ja Levi. Tuloksista käy ilmi, että majoituksen ohella liitännäispalveluiden tarjonta kasvaa ja monipuolistuu kaikilla yllä mainituilla alueilla. Erityisesti matkailuelämysten osalta Rovaniemen tarjonta erottuu väkilukuunsa nähden muista. Vaikka Rovaniemellä asuu vain alle kymmenesosa Helsingin asukasmäärästä, jakamistalouden palveluita on tarjolla vain puolet vähemmän kuin Helsingissä.

Suurimpia elämyksiä tarjoavia alustoja ovat Airbnb Experiences ja Doerz. Helsingissä Doerz-alustalla on tarjolla 40 elämystä (11.4.2019) ja Rovaniemellä 26, Airbnb Experiencissä Helsingissä on tarjolla 38 elämystä ja Rovaniemellä 17. Tyypillisimpiä tarjottuja elämyksiä Rovaniemellä ovat revontuliin liittyvät opastetut elämykset, lumikenkäilyt, opastetut vierailut kansallispuistoihin, metsään, museoihin, porotiloille ja lappilaiset ruuanlaittokurssit.  Oulussa oli vain yksi (kalastukseen liittyvä) elämys tarjolla, vaikka Oulu on asukasmäärältään Rovaniemeä yli kolme kertaa suurempi kaupunki. Helsingissä puolestaan jakamistalouden liikkumisen palvelu Bloxcar on suosittu, kun Rovaniemellä ja Oulussa Bloxcar-alustalla on vain muutama auto tarjolla. Levi on edellä mainittuihin kaupunkeihin verrattuna erilainen, hiihtokeskukseksi profiloitunut kohde. Levilläkin on runsaasti majoituskohteita (etupäässä mökkejä) tarjolla jakamistalouden alustoilla: tarkastelun ajankohtana niitä oli Airbnb:ssä 189 kohdetta. Elämyksiä Levillä on tarjolla vain yksi – marjanpoiminta.

On huomattava, että palveluita tarjoavat sekä yksityiset ihmiset että pienet yritykset, jakamistalouden alustat toimivat siten myynti- ja markkinointikanavina pienille yrityksille. Alustoilla elämyksiä tarjoavat yksityishenkilöt esittelevät itsensä henkilökohtaisesti ja kertovat itsestään, harrastuksistaan ja tietotaidostaan. Mukana on opiskelijoita ja tavallisia paikallisia ihmisiä. Palautteet ovat nähtävillä ja niiden perusteella voidaan yleisesti päätellä, että matkailijat ovat tyytyväisiä elämyksiä tarjoavien oppaiden henkilökohtaiseen opastukseen, joustavuuteen ja palveluun.

Selvityksessään opiskelijat tarkastelivat, saako matkailija jakamistalouden kautta jotain sellaista erityistä arvoa, jota ei niin helposti löydä perinteisen majoitus- tai ohjelmapalveluiden kautta. Opiskelijat pohtivat, mikä ihmisiä ylipäätään jakamistalouden palveluissa kiinnostaa. Miksi moni haluaa ostaa elämyksen tavalliselta paikalliselta ihmiseltä mieluummin kuin turvallisuusohjeita tarkemmin noudattavalta ohjelmapalveluyritykseltä?  Opiskelijat tulivat siihen johtopäätökseen, että jakamistalouden kautta tarjoutuu tilaisuuksia päästä lähemmäksi paikallista arkea ja tavallista elämää. Matkailija voi saada aidonoloisen ja henkilökohtaisen elämyksen paikallisen ihmisen kanssa, oppia kohteen tavallisesta elämästä ja kohtaamisessa voi tapahtua syvällisempää kulttuurien välistä tiedonvaihtoa ja vuoropuhelua.

Jakamistalouden lisääntyminen on tuonut sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia alueille, yrityksille ja paikallisille ihmiselle. Vaikutusten luonteesta riippumatta on mielenkiintoista ja hyödyllistä pohtia, on mielenkiintoista ja hyödyllistä pohtia, kuinka paljon ja mille sektoreille jakamistalous tulee leviämään tulevaisuudessa. Opiskelijat ideoivat palveluja muun muassa pesula- ja puhtaanapitopalveluihin ja kokonaisvaltaisempiin elämyksiin. Jos jakamistalous toiminnan muotona tulee säilymään, ilmiöön ja sen arvonluonnin mekanismeihin on syytä perehtyä. Ehkä perinteinen matkailu- ja majoitustoimiala voi myös oppia jotain tältä uudelta ja kapinalliseksi koetulta toimijalta.

 

 

Blogikirjoituksen on kirjoittanut hankkeessa asiantuntijana toimiva lehtori Petra Paloniemi Lapin ammattikorkeakoulusta

0 kommenttia