JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Vertaismajoitus opiskelijan kotiutumisessa

16.09.19

 

Syksyllä, kun monet opiskelijat muuttavat uudelle paikkakunnalle, ehkä ensimmäistä kertaa omilleen, on hyvä tarkastella vertaismajoitusta myös opiskelijan näkökulmasta. Paljon puhetta ja mielipiteitä herättävä ilmiö koskettaa myös opiskelijoita, sillä he ovat merkittävä joukko sekä vertaismajoittajien että -majoittujien keskuudessa.

Itselläni vertaismajoitus on toiminut pehmeänä laskuna uuteen ympäristöön etenkin vaihto-opiskeluaikanani Yhdysvalloissa, jolloin majoituin viikon erään perheen luona Airbnb:n kautta. Olin juuri saapunut uuteen maahan, ja vaikka kyseessä oli pelkkä yösija, enkä odottanutkaan mitään muuta, viikko majapaikassani osoittautui paljon kokonaisvaltaisemmaksi kokemuksesi. Sain tilaisuuden syödä majoittajaperheen kanssa päivällistä ja autokyytejä tarpeen tullen. He myös rohkaisivat minua olemaan kuin kotonani ja mikä parasta, jaoimme yhdessä tietoa ja tarinoita toistemme kulttuureista ja tavoista.

Samankaltainen majoituskokemus toistui tänä toukokuussa täällä Suomessa, kun opiskelupaikan varmistuttua matkustin ensimmäistä kertaa Rovaniemelle katselemaan vuokra-asuntoja. On pakko todeta, että ensinäkemältä olin erittäin yllättynyt Rovaniemen laajasta vertaismajoitustarjonnasta. Vaikka kovin matkailusesonki ei ollutkaan käynnissä, majapaikkoja oli silti runsaasti tarjolla. Yövyin Airbnb-majoituksessa hieman Rovaniemen keskustan ulkopuolella. Pariskunta majoitti minut yhteen heidän huoneistaan, he olivat toimineet majoittajina jo jonkin aikaa ja tulivat luontevasti juttuun kanssani. Aamulla he kertoivat minulle lähialueista ja auttoivat minua selvittämään bussiaikatauluja keskustaan.

Yhteistä näille kokemuksille on tunne vieraanvaraisuudesta ja oivallus siitä, kuinka nämä majoittajat ovat auttaneet minua sopeutumaan uuteen ympäristöön ja paikallisuuteen kotinsa ja arkensa kautta. Tämä saikin minut pohtimaan, voisiko vertaismajoitus toimia laajemminkin opiskelijoiden apuna heidän muuttaessa opintojen perässä ja etsiessä itselleen asuntoa tuntemattomassa kaupungissa?

Rovaniemi on opiskelijakaupunki ja mitä vuokra-asunnon saantiin tulee, itse koen olleeni sen suhteen onnekas. Löysin kohtuuhintaisen yksiön Rovaniemen keskustasta, mutta tiedän, että kaikkien kohdalla asia ei ole näin. Vaikka asunnon suhteen olisi liikkeellä hyvissä ajoin, tästä huolimatta opiskelijoita on paljon. Kaikki eivät halua tai pääse opiskelija-asuntoloihin ja yksityisiltäkin markkinoilta sopivan asunnon löytäminen voi olla haastavaa. Kaupungin runsas vertaismajoitustarjonta voi omalta osaltaan vaikeuttaa asunnon löytymistä, mutta tilannetta voi myös hyödyntää.  Mikäli asuntoa ei meinaa heti löytyä, vertaismajoitustarjontaa voi hyödyntää väliaikaiseen majoittumiseen ja näin saada hieman lisäaikaa asunnon etsimiseen. Esimerkiksi Airbnb-asunnossa voi majoittua myös pidempiaikaisesti, ja Kelan mukaan Airbnb-vuokrattuun asuntoon on mahdollista saada yleistä asumistukea, mikäli asumisesta on tehty vuokrasopimus. Vuokraussuhteen lyhyys ei ole este, sillä asumistukea voidaan myöntää lyhemmäksi määräajaksi. Vertaismajoittaja voi myös toimia paikallisena oppaana uuteen paikkakuntaan tutustumisessa, kuten omalla kohdallani on käynyt, etenkin jos majoittuminen tapahtuu majoittajan kotona.

Isännän/emännän kotona tapahtuvaa vertaismajoittumista voitaisiin hyödyntää myös vaihto-opiskelijoiden kotiutumisessa, sillä monelle vaihto-opiskelijalle uudet kokemukset, aitous ja tutustuminen paikallisuuteen ovat vaihtoon lähdön tärkeimpiä elementtejä. Monesti sosiaaliset piirit rajoittuvat uudessa maassa kuitenkin vuorovaikutukseen ainoastaan muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa, jolloin paikallisiin tutustuminen jää vähemmälle. Yhdistämällä vertaismajoitusta opiskelijavaihtoon voitaisiin yrittää vaikuttaa tähän ongelmaan. Paikallinen asukas, esimerkiksi toinen opiskelija, voisi majoittaa vaihto-opiskelijan vaihdon alussa vertaismajoituksen tapaan ja auttaa häntä pääsemään alkuun uudessa ympäristössä. Ulkomailta muuttava opiskelija pääsisi tutustumaan maan tapoihin ja paikalliseen kulttuuriin paremmin ja vastaavasti majoittajana toimiva henkilö saisi vuokratulojen lisäksi solmia uusia tuttavuuksia eri kansallisuuksien kanssa. Tällainen järjestely ei sovi kaikille, mutta muistan oman vaihto-opiskeluni aikana kaivanneeni välitöntä kanssakäymistä paikallisten kanssa, ja tämä voisi olla yksi keino madaltaa kynnystä vuorovaikutukseen.

Vertaismajoitus on ilmiönä monimuotoinen, ja nämä ovat vain joitakin ideoita sen opiskelijalle tarjoamista mahdollisuuksista. Vertaismajoitukseen liittyy lisäksi monia esimerkiksi lainsäädäntöön kytkeytyviä seikkoja, joita on syytä tutkia, miettiä ja selventää myös opiskelijanäkökulma huomioon ottaen. Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa –hankkeessa tehtävän selvityksen pohjalta pyritään lisäämään opiskelijoiden tietoisuutta vertaismajoituksen tuomista mahdollisuuksista, vastuista ja velvollisuuksista, jotta ilmiö tunnettaisiin paremmin ja pelisäännöt olisivat kaikille selvät.

 

Anni Kauppila

Annin kuva

Kirjoittaja opiskelee matkailututkimusta Lapin Yliopistossa (TourCIM Master’s degree), ja toimii Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa –hankkeessa harjoittelijana.

0 kommenttia