JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

OHJEISTUKSIA JAKAMISTALOUTEEN

Yleisiä jakamistaloutta koskevia ohjeistuksia

Jakamistalouden kuluttajaopas, Lapin yliopisto: Jaava-hanke

Vuokramökki tai Airbnb-asunto – vaadi turvallisuutta! SPEK Suomen pelastusalan keskusjärjestö

Kuluttajat ja kansalaiset jakamistaloudessa, Valtioneuvosto

Vertaismajoituksen hyvät käytänteet, Lapin yliopisto: Vertaismajoitus-hanke

Matkapakettiapuri, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Alueellisia ohjeistuksia jakamistalouteen

Alustojen tarjoamia ohjeistuksia