JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

TIETEELLISIÄ JULKAISUJA

Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa (Jaava) -hanke (2020-2022)

Tieteelliset artikkelit

Päläs, J. (2022). Oikeusasema jakamistalouden hyödykesopimussuhteissa. Tutkimus vallasta, subjektiuksista sekä oikeuden ja sosiaalisen etääntymisestä. Acta electronica Universtatis Lapponiensis 340. Saatavilla https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-315-0

Päläs, J., Hovila, I. & Hakkarainen, M. (2021). Jakamistalous kaavoituksen ja asuintilojen käyttötarkoitusarvioinnin häirikkönä – taltuttaako epätyypillisyysoppi häirikön? Lakimies119(7-8), 1269-1290. https://www.edilex.fi/lakimies/1000400009.pdf 

Päläs, J. & Peltonen, A. (2021). Muodostumassa oleva jakamistalouden alustavastuu EU:n kuluttajansuojasääntelyssä. EDILEX 2021/13. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/22442.pdf

Paloniemi, P., Jutila, S. & Hakkarainen, M. (2021). Sharing Economy in Peripheral Tourism Destinations: The Case of Finnish Lapland. Teoksessa M. Della Lucia, & E. Giudici (Toim.), Humanistic Management and Sustainable Tourism: Human, Social and Environmental Challenges (Sivut 56-74). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003108955

Opinnäytteet

García-Rosell, J-C. (2022). Exploring virtual tourism : value formation in online experiences in sharing economy platforms. Tampere University of Applied Sciences. Saatavilla:  https://www.theseus.fi/handle/10024/751699 

 

Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa (2018-2019)

Jakamistalous matkailussa (2016 – 2017)

Nuottila, J., Jutila, S., & Hakkarainen, M. (2017). Kirjallisuuskatsaus: Matkailun jakamistalous vastuullisuuden viitekehyksessä. Matkailututkimus, 13(1-2), 53-70. Lainattu, saatavilla: https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/67854

Hakkarainen, M., & Jutila, S. (2017). Jakamistalous matkailussa. Teoksessa Edelheim, J. & Ilola H. (toim.). Matkailututkimuksen avainkäsitteet. Rovaniemi: Lapland University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-952-0

Hakkarainen, M., Haanpää, M. & Ilola, H. (2017). Paikallinen arki matkailussa. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin julkaisuja. Lue koko julkaisu täällä.