JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Vieraanvaraisuuden tila ja käytännöt matkailun jakamistaloudessa

8.09.22

Arvonluonti jakamistalouden yhteiskehittämisessä  -työpaketin päätavoitteena oli selvittää, miten arvoa luodaan matkailun jakamistaloudessa eri toimijoiden välisissä suhteissa ja yhteiskehittämisen prosessissa. Tausta-ajatuksena oli havainto, että jakamistalouden palveluiden kautta matkailija voi päästä lähemmäksi kohteen paikallista elämää ja toisaalta jakamistalouden palvelut tekevät mahdolliseksi tarjoajan ja ostajan välisen vuorovaikutuksen ja arvon yhteisluonnin. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut ilmi, että aito, tavallinen elämä kiinnostaa usein matkailijaa (MacCannell, 1973; Bardhi & Eckhardt, 2017; Paloniemi, Jutila, & Hakkarainen, 2018).

Jakamistaloudessa paikalliset, matkailijat, digitaaliset alustat ja alan toimijat tuottavat yhdessä matkailuelämyksiä ja luovat arvoa – juurikin tähän prosessiin liittyvien käytäntöjen syvällisempi tarkastelu on tutkimukseni keskiössä. Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi hankkeessa kerättiin laaja aineisto; haastateltiin jakamistalouden alustoilla majoitusta ja elämyksiä tarjoavia henkilöitä sekä asiakkaita, tutkittiin majoittajien ja vieraiden välistä kirjeenvaihtoa ja alustoilla virtuaalielämyksiä kokeilleiden asiakkaiden kirjoittamia reflektioita. Haastatteluja on yhteensä 19, kirjeenvaihtoketjuja 38 ja asiakasreflektioita myös 38. Aineisto on rikasta ja siitä selviää paljon tietoa toimijoista, toimijoiden välisistä suhteista ja yhteiskehittämisen prosessista ja käytännöistä.

Tutkimuksen tuloksissa käy ilmi, että jakamistalouden digitaalisten alustojen välityksellä sekä asiakkaat että paikalliset ihmiset luovat arvoa yhteiskehittämisen prosessissa (Camilleri & Neuhoher, 2017; Cheng, 2016; Guttentag, 2015) ennen elämystä, sen aikana ja sen jälkeen (ks. infograafi Arvonluonnin prosessi jakamistaloudessa). Jakamistaloudessa roolit ovat vaihtuvia ja kuka tahansa voi ostaa toiselta pääsyn ns. vieraanvaraisuuden tilaan – “hospitable space” (Priporas, Stylos, Rahimi, Vedanthachari, 2016). Sosiaalinen vuorovaikutus, vieraanvaraisuus, paikallistietouden jakaminen ja näihin liittyvät käytännöt ovat merkittävässä roolissa arvonluonnin prosessissa ja vieraanvaraisuuden käytännöissä matkailun jakamistaloudessa (Guttentag, 2015; Tussyadiah & Pesonen, 2016; Cheng, 2016). Virtuaalielämyksissä korostuu erityisesti teknologian merkitys sekä alustana, käytänteinä että elämyksen mahdollistajana.

Monet matkailukohteet ja yritykset etsivät innovaatioita ja uudenalaisia malleja sellaisten matkailupalveluiden kehittämiseksi, jotka mahdollistaisivat paikallisten, matkailijoiden ja muiden sidosryhmien osallistumisen matkailuun. Matkailun elinkeinokentällä jakamistalous ravistelee totuttuja malleja ja jakamistalous tavallaan muuttaa matkailua ilmiönä (Dredge & Gyimóthy, 2015). Myös matkailijat tuntuvat halajavan tämän tyyppisiä palveluja (Tussyadiah & Pesonen, 2016). Jos matkailukohteessa ei voi yöpyä Airbnb:ssä tai käyttää paikallisten tarjoamia palveluja, matkailija saattaa valita toisen kohteen, jossa tämä on mahdollista. Toivon mukaan matkailutoimijat saavat tutkimuksen tuloksista lisää tukea ja ideoita vastuulliseen arvonluontiin ja elämysten kehittämiseen matkailussa.

 

Petra Paloniemi

Väitöskirjatutkija, Lapin yliopisto

 

Lähteet:

Bardhi, F., & Eckhardt, G. M. (2017). Liquid consumption. Journal of Consumer Research, 44(3), 582–597.

Camilleri, J. & Neuhofer, B. (2017). Value co-creation and co-destruction in the Airbnb sharing economy. International Journal of Contemporary Hospitality Management Vol. 29 No. 9, 2017, pp. 2322-2340

Cheng, M. (2016), “Sharing economy: a review and agenda for future research”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 57, pp. 60-70.

Guttentag, D. A. (2015). Airbnb: Disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector. Current Issues in Tourism, 18(12), 1192–1217.

Paloniemi, Jutila, & Hakkarainen, 2018. Paikallisten tarinoista ideoita matkailun kehittämiseen. Matkailututkimus, 14(2), 62-65.

Priporas, C.V., Stylos, N. Rahimi, R. & Vedanthachari, L. N. (2016). Unraveling the diverse nature of service quality in a sharing economy- A social exchange theory perspective of Airbnb accommodation. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 29(9), 2279-2301.

Tussyadiah, I., & Pesonen, J. (2015). Impacts of peer-to-peer accommodation use on travel patterns. Journal of Travel Research, 55(8), 1022–1040.

 

 

 

 

0 kommenttia