JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Matkailun jakamistalouden vastuullisuutta edistämässä

9.06.22

On tullut aika sulkea hankkeemme: Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa. Hankkeessa tutkimme matkailun jakamistalouden arvonmuodostusta, sosiaalista toimilupaa sekä yhteiskuntavastuun ja oikeudellisen vastuun kysymyksiä neljässä lomittaisessa työpaketissa (TP):

TP1 Sosiaalinen toimilupa: Millaista osallisuutta sosiaalinen toimilupa edellyttää matkailun jakamistaloudessa?

TP2 Yhteiskuntavastuu jakamistaloudessa: Miten yhteiskuntavastuu jäsentyy matkailualan jakamistalouteen kiinnittyvien yritysten toiminnassa?

TP3 Arvonluonti jakamistalouden yhteiskehittämisessä: Miten arvoa luodaan jakamistaloudessa eri toimijoiden välisissä suhteissa ja yhteiskehittämisen prosessissa?

TP4 Alustat sopimusympäristönä: Mitä on alustan vastuu vertaissopimisen fasilitoinnissa?

Hankkeen päätulokset esitellään viidessä infografiissa. Infografiikkaan on koottu yhteen työpakettien tuloksia ja nostoja hankkeessa kerätystä erittäin rikkaasta aineistosta. Aineisto kerättiin hankkeen toimintatutkimusprosessissa ja siihen sisältyy matkailun jakamistalouden toimijahaastatteluja, vertaismajoituksen host-guest kirjeenvaihtoa, media-analyysiä, virtuaalisten kokemusten havainnointia, kuluttajakysely ja oikeudellista analyysia.

Kuluttaminen jakamistaloudessa

Arvonluonnin prosessi jakamistaloudessa

Jakamistalouden toimijat mediassa

Jakamistalouden vastuut ja vastuullisuudet

Jakamistalouden vastuullisuuden ulottuvuudet

Infograafien ohella hankkeessa on tuotettu kuluttajille suunnattu opas vastuullisesta jakamistaloudesta: Miten toimin vastuullisesti kuluttajana ja tarjoajana jakamistaloudessa? Tuloksia on esitelty useissa seminaareissa ja konferensseissa, osa tuloksista on jo julkaisut myös journal -artikkeleissa. Kaikista työpaketeista on tulossa vielä kokoavat blogipostaukset, jokaisesta työpaketista omansa.

Päivitämme tuloksia yhä meneillään olevasta tutkimuksesta hankkeen verkkosivustolle. Lisäksi otamme mielellämme vastaan uusia kirjoituksia ja näkemyksiä aiheesta julkaistavaksi tämän verkkosivuston blogissa.

Lämmin kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille, erityisesti meidän toimintatutkimusryhmälle!

 

Jaava -hankeryhmän puolesta, Maria

 

 

0 kommenttia