JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

POPULAARIJULKAISUT

Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa (Jaava) -hanke (2020-2022)

Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa (2018-2019)

Airbnb Rovaniemellä, maaliskuu 2019

Päläs, J. & Jutila, S. (2020). Asuntojen lyhytaikainen vuokraus on monimuotoinen ilmiö – sääntelyyn kaivattaisiin selkeyttä. Kaleva, 23.1.2020. Saatavilla: https://www.kaleva.fi/asuntojen-lyhytaikainen-vuokraus-on-monimuotoinen/1656964 

Paloniemi, P. (2020). Vastuullinen matkailu ja jakamistalous. Lumen, Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti. Saatavilla: https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=43ae602e-c2e9-44ae-9fc9-36c57c7afcb2

Kestilä, S. & Paloniemi, P. (2019). Vertaismajoitus on osa arktista matkailua. Lumen, Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti. Saatavilla: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/lumenlehti/2019/04/24/vertaismajoitus-on-osa-arktista-matkailua/

Hakkarainen, M. (2018). Delningsekonomin i Lapplands tourismlaboratorium. Ikaros : tidskrift om människan och vetenskapen, 15(1), 40-41.

Jakamistalous matkailussa (2016 – 2017)

Jutila, S. (2017). Jakamalla luovaa ja vastuullista tienaamista? Teoksessa S. Nisula & A. Harju-Myllyaho (toim.). Startup Lapland: opas lappilaiseen kasvuyrittäjyyteen (s. 56-58). Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset. 27/2017. Saatavilla: https://issuu.com/lapinamk/docs/b_27_2017_nisula_harju-myllyaho