Tälle sivustolle on koottu hankkeen tulokset diapaketteina sekä hankkeen aikana erilaisissa julkaisukanavissa julkaistuja materiaaleja.

 

VASTUULLISUUS JA ARVONLUONTI JAKAMISTALOUDESSA (Jaava), 2020-2022

Hankkeen esittelyposteri

Project poster

SEMINAARESITYKSIÄ:

Responsibility and value creation in the sharing economy

POPULAAREJA JA TIETEELLISIÄ ARTIKKELEITA:

Päläs, J. & Peltonen, A. (2021). Muodostumassa oleva jakamistalouden alustavastuu EU:n kuluttajansuojasääntelyssä

Paloniemi, P., Jutila, S. & Hakkarainen, M. (2021). Sharing Economy in Peripheral Tourism Destinations: The Case of Finnish Lapland

VERTAISMAJOITUS, HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET MAJOITUSTOIMINNASSA -hanke, 2018-2019

 
JULKAISUJA HANKKEEN TULOKSISTA:

Vertaismajoituksen hyvät käytänteet. Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa -hankkeen loppuraportti.

GOOD PRACTICES IN PEER-TO-PEER ACCOMMODATION : Final report of the project Possibilities and Challenges in Peer-to-Peer Accommodation

Jenna Päläs (2020). Vertaismajoitustoiminnan säädösympäristö. Vertaismajoitusta ja lyhytaikaista vuokrausta koskeva keskeinen sääntely. Rovaniemi: MTI:n julkaisuja.

Tunnista majoitustoimintasi luonne – Esimerkkejä

Opiskelijan tietopaketti Airbnb:stä

SEMINAARIESITYKSIÄ

Loppuseminaari 30.1.2020

Alustatalous matkailussa, Työ- ja elinkeinoministeriö

Lyhytaikaisen vuokrauksen verotus, Verohallinto

Sääntely-ympäristön kartoitus, Vertaismajoitushanke

Rakennusvalvonnan näkökulma, Rovaniemen kaupunki

Case Rovaniemi ja Lappi, Vertaismajoitushanke

Isännöitsijän näkökulma, Kiinteistötahkola

Majoitusyrityksen näkökulma, Arctic TreeHouse hotel

Airbnb meidän taloyhtiössämme -keskustelutilaisuus 25.9.2019, Rovaniemi

Vertaismajoitus – lyhytaikaista vuokrausta, majoitustoimintaa vai jotain siltä väliltä?

AirBnb Taloyhtiössä, Kiinteistöliitto

Airbnb vuokranantajan näkökulmasta

Sustainable Geography, The 8th Nordic Geographers Meeting in Torondheim, Norway

Value formation in sharing economy_Rovaniemi case

Sosiologipäivät 2019

Asunto-omaisuus jakamistaloudessa

POPULAAREJA JA TIETEELLISIÄ ARTIKKELEITA:

Paloniemi, P. (2020). Vastuullinen matkailu ja jakamistalous. Lumen, Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti. Saatavilla:

https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=43ae602e-c2e9-44ae-9fc9-36c57c7afcb2

Kestilä, S. & Paloniemi, P. (2019). Vertaismajoitus on osa arktista matkailua. Lumen, Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti. Saatavilla: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/lumenlehti/2019/04/24/vertaismajoitus-on-osa-arktista-matkailua/

MEDIANÄKYVYYS:

Lukijalta: Airbnb-majoittamiseen kohdistuu epäslveyyksiä (Lapin Kansa 22.5.2019)

Lauantaivieras: Vertaismajoittamisen vastuukysymyksiä (Uusi Rovaniemi 10.5.2019)

Kysely: Airbnb on mainettaan parempi lappilaisten mielestä (Lapin Kansa  21.4.2019)

Matkailun kääntöpiiri -podcast: Jakamistalous, vertaisten toimintaa vai matkailutalouden uusjako? (Lapin Kansa 16.4.2019)

Airbnb-vieraat aiheuttivat valtavan härdellin kerrostalossa Rovaniemellä – jäteyhtiö teki oudon havainnon roska-astioista (Taloussanomat 11.4.2019)

Airbnb-majoituksen suosio on kasvanut huimasti Lapissa(18.3.2019)

“Ongelma silloin, kun on jo ammattimaista toimintaa” – Rovaniemellä kohteita jo suhteessa enemmän kuin Barcelonassa (Lapin Kansa 18.3.2019)

JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA -hanke 2016 – 2017

Esityksiä hankkeen tuloksista:

Life in Lapland, Pori HTHIC 2017

Liikkumisen palvelut -diat

Itsensä työllistäminen jakamistalouden keinoin / Heikki Karjalainen

Liikkumisen jakamistalous / Aki Aapaoja

Paikalliset resurssit matkailussa -video (streamaus tilaisuudesta 17.8.)*

Paikalliset resurssit matkailussa -diat

Viranomaistyöpaja -video 21.3.2017*

Älykästä arkiliikkumista -video (streamaus tilaisuudesta 10.10.2017)*

(*videot katsottavissa parhaiten Google Chrome -selaimella)

Jakamistalous matkailussa -hankkeen loppuraportti

Medianäkyvyys

Matkailun jakamistalous kaipaa pelisääntöjä

Alakerta: Matkailun jakamistalous tarvitsee pelisäännöt (Lapin Kansa 17.1.2017)

Vieraskynä: Matkailun jakamistalous tarvitsee yhteiset säännöt (Helsingin Sanomat, 23.12.2016)

Vertaismajoituksen kasvu

Airbnb shakes up hospitality sector in Lapland capital (Yle Uutiset, 30.10.2017)

Yksityinen Airbnb-majoittaminen kymmenkertaistuu neljässä vuodessa – Hotellit kaipaavat yhteisiä sääntöjä jakamistalouteen (Yle Uutiset, 29.10.2017)

Julkaisuja:

Jakamalla luovaa ja vastuullista tienaamista?

Jutila, S. (2017). Jakamalla luovaa ja vastuullista tienaamista. Teoksessa S. Nisula & A. Harju-Myllyaho (toim.). Startup Lapland: opas lappilaiseen kasvuyrittäjyyteen (s. 56-58). Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimusraportit ja kokoomateokset. 27/2017. Saatavilla: https://issuu.com/lapinamk/docs/b_27_2017_nisula_harju-myllyaho

Kirjallisuuskatsaus: Matkailun jakamistalous vastuullisuuden viitekehyksessä

Nuottila, J., Jutila, S., & Hakkarainen, M. (2017). Kirjallisuuskatsaus: Matkailun jakamistalous vastuullisuuden viitekehyksessä. Matkailututkimus, 13(1-2), 53-70. Lainattu, saatavilla https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/67854

Jakamistalous matkailussa

Hakkarainen, M., & Jutila, S. (2017). Jakamistalous matkailussa. Teoksessa Edelheim, J. & Ilola H. (toim.). Matkailututkimuksen avainkäsitteet. Rovaniemi: Lapland University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-952-0

Paikallinen arki matkailussa

Julkaisussa pohditaan paikallisen arjen yhteensovittamista osaksi matkailun kehittämistä useista eri näkökulmista. Tarkastelun kohteena ovat hyvinvointimatkailun rooli strategisessa kehittämisessä, sosiaalisen pääoman merkitys rajat ylittävän matkailun kehittämisessä, matkailijoiden kokemukset turvallisuudesta, lappilaisen elämäntavan ulottuvuudet yksityisen ja julkisen vieraanvaraisuuden ilmentäjänä sekä paikallisen harrastustoiminnan kaupallistaminen. Kirjan luvut pohjautuvat  kandidaatintutkielmiin, jotka tehtiin Lapin yliopiston matkailututkimuksen lukuvuoden 2014–2015 seminaarissa.

Hakkarainen, M., Haanpää, M. & Ilola, H. (2017). Paikallinen arki matkailussa. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin julkaisuja. Lue koko julkaisu täällä.

Opinnäytteitä

Jakamistalous matkailussa -hanke on toimeksiantajana lukuisissa Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin opiskelijoiden opinnäytetöissä. Tällä sivulla esitellään kaikki opinnäytteet niiden valmistumisjärjestyksessä.

Uhka vai mahdollisuus? Rovaniemeläisten majoitusliikkeiden näkemyksiä Airbnb-majoituksesta

Lapin  ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat Heidi Hellsten ja Aino Suominen selvittivät opinnäytetyössään, miten rovaniemeläiset majoitusliikkeet suhtautuvat Airbnb-majoitukseen. Tutkimuksen mukaan majoitusliikkeet kokevat Airbnb:n uhkana lainsäädäntöön ja verotukseen liittyvän epätietoisuuden sekä epäreilun kilpailun takia, mutta näkevät siinä samalla mahdollisuuksia esim. majoituskapasiteetin lisääjänä.

Lue koko opinnäytetyö täältä.

Experiencing Lappish Hospitality in Finland through Airbnb and Couchsurfing

The aim of Lada Stukolkina’s bachelor thesis (Lapland University of Applied Sciences) was to examine the nature of Airbnb and Couchsurfing travellers’ experiences in hospitality in Finnish Lapland and to compare them with each other.  According to the research results,  the degree of authenticity in various experiences differed; although in case of comparison of the Couchsurfers’ responses with the Airbnb guests’ answers, it appeared that the experiences in Couchsurfing were more authentic. The study also found out that the presence of money in the host-guest exchange influenced the amount of social interaction between the hosts and the guests in Airbnb.

Read entire thesis from here.