MATKAILUN JAKAMISTALOUS

BLOGI

Yhteiskuntavastuu jakamistaloudessa

Jaava-hankkeen toisessa työpaketissa selvitettiin, miten yhteiskuntavastuu jäsentyy matkailun jakamistaloudessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä jakamistalouden vaikutuksista yhteiskuntaan ja siitä, minkälaista yhteiskunnallista vastuuta matkailualan jakamistalousyrityksiltä - niin...

lue lisää

Matkailun jakamistalouden sosiaalinen toimilupa

Olen aina ollut kiinnostanut paikallisväestön ja paikallisyhteisöjen roolista matkailussa. Jaava-hankkeessa sain pureutua tähän teemaan minulle aivan uudesta näkökulmasta. Olin vastuussa hankkeen ensimmäisestä työpaketista, jossa pohdin matkailun jakamistalouden sosiaalista toimilupaa. Aluksi on...

lue lisää

Matkapalveluyhdistelmälain soveltaminen jakamistalouteen

Matkailijan oikeudet vaihtelevat riippuen siitä, onko hän omatoimimatkalla vai valmismatkalla. Omatoimimatkalla suurin osa vastuusta on matkailijalla itsellään, mutta valmismatkalla matkapalveluyhdistelmälaki turvaa matkailijan oikeuksia laajasti. Muista matkatyypeistä poiketen valmismatkoista on...

lue lisää

Matkailun jakamistalouden vastuullisuutta edistämässä

On tullut aika sulkea hankkeemme: Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa. Hankkeessa tutkimme matkailun jakamistalouden arvonmuodostusta, sosiaalista toimilupaa sekä yhteiskuntavastuun ja oikeudellisen vastuun kysymyksiä neljässä lomittaisessa työpaketissa (TP): TP1 Sosiaalinen toimilupa:...

lue lisää