JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

YLEINEN

Jakamistalous siirtää vastuuta kuluttajille

Jaava-hankkeessa tehtiin monipuolista yhteistyötä Kuluttajaliiton kanssa. Viimeisimpänä yhteistyön muotona hankkeen tutkijat Jenna Päläs ja Salla Jutila kirjoittivat vieraskynäkirjoituksen Kuluttajaliiton blgoiin. Lue Jakamistalous siirtää vastuuta...

lue lisää

Jakamistalouden paikallinen malli

Hankkeemme alussa ja tutkimussuunnitelmassa määrittelimme päätavoitteeksi vastuullisen jakamistalouden paikallisen mallin luomisen. Suunnitelmassa termi paikallinen oli suluissa, mutta hankkeen ja tutkimuksen edetessä vahvistui näkemys siitä, että termin paikka ei...

lue lisää

Yhteiskuntavastuu jakamistaloudessa

Jaava-hankkeen toisessa työpaketissa selvitettiin, miten yhteiskuntavastuu jäsentyy matkailun jakamistaloudessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä jakamistalouden vaikutuksista yhteiskuntaan ja siitä, minkälaista yhteiskunnallista vastuuta matkailualan...

lue lisää

Matkailun jakamistalouden sosiaalinen toimilupa

Olen aina ollut kiinnostanut paikallisväestön ja paikallisyhteisöjen roolista matkailussa. Jaava-hankkeessa sain pureutua tähän teemaan minulle aivan uudesta näkökulmasta. Olin vastuussa hankkeen ensimmäisestä työpaketista, jossa pohdin matkailun jakamistalouden...

lue lisää

Matkailun jakamistalouden vastuullisuutta edistämässä

On tullut aika sulkea hankkeemme: Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa. Hankkeessa tutkimme matkailun jakamistalouden arvonmuodostusta, sosiaalista toimilupaa sekä yhteiskuntavastuun ja oikeudellisen vastuun kysymyksiä neljässä lomittaisessa työpaketissa...

lue lisää