JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

SÄÄNTELY

Yhteistyötä ja tiedon jakamista vertaismajoituksen hallintaan

Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa –hanke järjesti helmikuun 2019 lopussa työpajan teemalla Yhteistyö vertaismajoituksessa. Aiheeseen heräteltiin pyytämällä osallistujia työpajan alussa kertomaan anonyymisti, mikä on heidän näkökulmastaan...

lue lisää

Mitä kaikkea tuleekaan ottaa huomioon jakamistaloudessa?

Jakamistaloudesta voi monelle tulla mieleen, että se on helppo keino tienata rahaa. Toimijan tulee kuitenkin kiinnittää huomiota moneen eri asiaan ennen kuin esimerkiksi laittaa asuntoaan vuokralle, kuten mm. verotusasioihin ja vakuutuksiin. Olemme haastatelleet...

lue lisää

Sääntöjä helpottamaan kaikkien arkea

Jakamistalous ja sen periaatteiden mukaan toimiminen on yksi keino vastata matkailun kasvun tuomaan kysyntään. Sen lisäksi jakamistalous luo työtä ja voi mahdollistaa työttömille helpon pääsyn takaisin työelämään. Jakamistalous mahdollistaa myös vajaakäytöllä olevien...

lue lisää

Kenen arkea saa jakaa?

Paikallinen elämä ja arki kiinnostavat matkailijoista. Yhä useammin matkailijat haluavat kokea aitoa paikallista elämää, autenttisia elämyksiä, jotain muuta, mitä matkailuyritykset perinteisesti tarjoavat. Sain viime kesänä osallistua PARTY-hankkeen vaihtoon...

lue lisää

Viranomaisnäkökulmia matkailun jakamistalouteen

Hankkeen järjestämässä keskustelutilaisuudessa TEM:n, MaRa:n, vakuutusyhtiö LähiTapiolan, Verohallinon sekä Tukesin edustajat avasivat ja tarkensivat eri viranomaisten ohjeistuksia ja näkemyksiä jakamistaloudesta. Anu Laitinen (TEM) toi esiin EU-komission näkökulman...

lue lisää

Pelisääntöjä matkailun jakamistalouteen

Jakamistalous matkailussa -projektin työntekijät tuovat Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessaan esiin yhteisten pelisääntöjen merkityksen matkailun jakamistaloudessa. Matkailun jakamistalous tarvitsee yhteiset säännöt    

lue lisää