Airbnb Rovaniemellä

Airbnb -alustan välittämä vertaismajoitus on kasvanut kuluneen kahden vuoden aikana räjähdysmäisesti Rovaniemen alueella. Kansainvälinen alusta on tarjonnut markkinapaikan ja mahdollisuuden majoitustoiminnan harjoittamiseen kenelle tahansa, joka halua jakaa asuntonsa...

Matkailun jakamistalouden monet muodot osa 2: Liikkumisen palvelut

Matkailuun liittyvää jakamistaloustoimintaa on olemassa hyvin monenlaista. Jakamistalous ei ole vain majoitusta, vaikka se yleensä mielletäänkin ainoaksi jakamistalouden ilmiöksi – onhan se laajimmalle levinnyt ja eniten huomiota saanut ilmiö. Tässä kolmiosaisessa...

Älykästä arkiliikkumista -seminaari Rovaniemellä 10.10.2017

Jakamistalous matkailussa –hanke järjesti 10.10.2017 keskustelutilaisuuden Korundissa. Aiheena olivat jakamistalouden liikkumisen palvelut, ja yhtenä casena yhteiskäytölliset pyöräilyyn kytkeytyvät palvelut niin meillä Suomessa kuin maailmalla. Tilaisuudessa...