JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

VERTAISMAJOITUS

Vertaismajoitus opiskelijan kotiutumisessa

  Syksyllä, kun monet opiskelijat muuttavat uudelle paikkakunnalle, ehkä ensimmäistä kertaa omilleen, on hyvä tarkastella vertaismajoitusta myös opiskelijan näkökulmasta. Paljon puhetta ja mielipiteitä herättävä ilmiö koskettaa myös opiskelijoita, sillä he ovat...

lue lisää

Vertaismajoitus – kenen vastuulla?

Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa –hanke järjesteti kesäkuussa 2019 työpajan teemalla Vertaismajoitus - kenen vastuulla? Työpajassa aihetta lähestyttiin pohtimalla ensin vertaismajoitukseen liittyvää toimijakenttää, sekä miten eri...

lue lisää

Moninainen vertaismajoitus

  Vertaismajoitus ja lyhytaikainen asuntojen vuokraaminen on ollut etenkin rovaniemeläisten keskuudessa paljon keskustelua herättänyt aihe. Vertaismajoituksessa on kysymys jakamistalouden yhdestä toimintamuodosta, jossa kuka tahansa voi verkossa toimivan...

lue lisää

Matkailun jakamistalouden monet muodot osa 1: Majoitus

Matkailuun liittyvää jakamistaloustoimintaa on olemassa hyvin monenlaista. Jakamistalous ei ole vain majoitusta, vaikka se yleensä mielletäänkin ainoaksi jakamistalouden ilmiöksi - onhan se laajimmalle levinnyt ja eniten huomiota saanut ilmiö. Tässä kolmiosaisessa...

lue lisää