Airbnb Rovaniemellä

Airbnb -alustan välittämä vertaismajoitus on kasvanut kuluneen kahden vuoden aikana räjähdysmäisesti Rovaniemen alueella. Kansainvälinen alusta on tarjonnut markkinapaikan ja mahdollisuuden majoitustoiminnan harjoittamiseen kenelle tahansa, joka halua jakaa asuntonsa...

Jakamistalouden syntyvaiheen idealismi

Tässä kolmen blogitekstin sarjassa esitellään jakamistalouden käsittelyä julkisessa keskustelussa ja mediassa. Jaoimme yleisen keskustelun kehityksen kolmeen osaan: 1) jakamistalouden syntyvaiheen idealismi, 2) jakamistalouden kasvu ja 3) jakamistalouden kritiikki ja...

Verkostoitumisen kautta palveluiden yhteiseen jakamiseen

Nykypäivän matkailijat tietävät minne ja millaiseen kohteeseen he haluavat matkustaa. He myös haluavat matkoiltaan erilaisia kokemuksia, kokea kohteen kulttuuria ja tavata paikallisia ihmisiä. Laadukkaat palvelut ja yksilölliset kokemukset ovat myös matkailijoiden...