Airbnb Rovaniemellä

Airbnb -alustan välittämä vertaismajoitus on kasvanut kuluneen kahden vuoden aikana räjähdysmäisesti Rovaniemen alueella. Kansainvälinen alusta on tarjonnut markkinapaikan ja mahdollisuuden majoitustoiminnan harjoittamiseen kenelle tahansa, joka halua jakaa asuntonsa...

Jakamistalouden kasvuvaiheet

Tässä kolmen blogitekstin sarjassa esitellään jakamistalouden käsittelyä julkisessa keskustelussa ja mediassa. Olemme jakaneet yleisen keskustelun kehityksen kolmeen osaan, jotka ovat jakamistalouden syntyvaiheen idealismi, jakamistalouden kasvu ja jakamistalouden...