Matkailun jakamistalouden sosiaalinen toimilupa

Olen aina ollut kiinnostanut paikallisväestön ja paikallisyhteisöjen roolista matkailussa. Jaava-hankkeessa sain pureutua tähän teemaan minulle aivan uudesta näkökulmasta. Olin vastuussa hankkeen ensimmäisestä työpaketista, jossa pohdin matkailun jakamistalouden...

Matkapalveluyhdistelmälain soveltaminen jakamistalouteen

Matkailijan oikeudet vaihtelevat riippuen siitä, onko hän omatoimimatkalla vai valmismatkalla. Omatoimimatkalla suurin osa vastuusta on matkailijalla itsellään, mutta valmismatkalla matkapalveluyhdistelmälaki turvaa matkailijan oikeuksia laajasti. Muista...

Matkailun jakamistalouden vastuullisuutta edistämässä

On tullut aika sulkea hankkeemme: Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa. Hankkeessa tutkimme matkailun jakamistalouden arvonmuodostusta, sosiaalista toimilupaa sekä yhteiskuntavastuun ja oikeudellisen vastuun kysymyksiä neljässä lomittaisessa työpaketissa...

Media-analyysi jakamistalouden paikallisesta hyväksyttävyydestä

Minua on aina kiinnostanut paikallisväestön ja paikallisyhteisöjen rooli matkailussa. Miten he osallistuvat matkailuun? Miten he kokevat matkailun? Olen lähestynyt tätä aihetta tutkimuksissani lukuisista eri näkökulmista. Viimeisimpänä työn alla on ollut matkailun...