Jakamistalous siirtää vastuuta kuluttajille

Jaava-hankkeessa tehtiin monipuolista yhteistyötä Kuluttajaliiton kanssa. Viimeisimpänä yhteistyön muotona hankkeen tutkijat Jenna Päläs ja Salla Jutila kirjoittivat vieraskynäkirjoituksen Kuluttajaliiton blgoiin. Lue Jakamistalous siirtää vastuuta...

Jakamistalouden paikallinen malli

Hankkeemme alussa ja tutkimussuunnitelmassa määrittelimme päätavoitteeksi vastuullisen jakamistalouden paikallisen mallin luomisen. Suunnitelmassa termi paikallinen oli suluissa, mutta hankkeen ja tutkimuksen edetessä vahvistui näkemys siitä, että termin paikka ei...

Yhteiskuntavastuu jakamistaloudessa

Jaava-hankkeen toisessa työpaketissa selvitettiin, miten yhteiskuntavastuu jäsentyy matkailun jakamistaloudessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä jakamistalouden vaikutuksista yhteiskuntaan ja siitä, minkälaista yhteiskunnallista vastuuta matkailualan...